Czas na wnioski rolnośrodowiskowe

Producenci rolni, którzy będą się ubiegać o wsparcie z tytułu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, mogą składać wnioski od 15 maja do 31 sierpnia br. Dotyczy to rolników, którzy wnioski będą składać po raz pierwszy, a realizację przedsięwzięcia rozpoczną po 1 marca 2007 r.

Termin taki wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.Zgodnie z nowymi przepisami, dla wszystkich działek rolnych i stref buforowych położonych na całym obszarze Natura 2000 będzie przysługiwać zwiększenie płatności o 20 proc. Dotychczas powiększone płatności przysługiwały tylko dla obszarów tzw. Ptasiej” Natury 2000 (czyli obszarów ochrony siedlisk dzikich ptaków). Większa płatność obejmie sprawy wszczęte od 1 marca 2006 r.- Zmianie uległ przepis, zgodnie z którym w przypadku wykrycia nieścisłości zmniejszana była płatność rolnośrodowiskowa za cały realizowany pakiet. Nowa regulacja wprowadza zasadę, że sankcją będzie objęta tylko ta część pakietu, w stosunku do której stwierdzono nieprawidłowość (np. w stosunku do działki rolnej, strefy buforowej, zwierzęcia).

Nowelizacja rozporządzenia znosi limity powierzchni użytków rolnych w strefach priorytetowych. Przed wprowadzeniem tego przepisu limit taki określony był odrębnie dla każdego województwa – mówi Iwona Musiał , rzecznik prasowy ARiMR.

Decyzje administracyjne dla wniosków złożonych od 15 maja do 31 sierpnia 2006 r. będą wydawane od 1 września do 15 grudnia br. (w poprzednich latach termin wydawania decyzji mijał z końcem lutego kolejnego roku). Zmiana ta wynika z kończącego się okresu programowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i ma na celu optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel z budżetu PROW.


WOC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności