COPA-COGECA ostrzega przed rewizją ONW

W czasie posiedzenia wysokiego szczebla z polską prezydencją, Komitety Copa-Cogeca z radością przyjęły wiele aspektów propozycji Komisji Europejskiej w sprawie Polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej polityki rolnej (WPR). Jednakże wyraziły poważne obawy związane z planami rewizji wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Wydarzyło się to podczas debaty unijnych ministrów rolnictwa. W rozmowie z polskim ministrem rolnictwa Markiem Sawickim w Brukseli, Przewodniczący Komitetu Cogeca Paolo Bruni powiedział Ponieważ 40 milionów osób jest zatrudnionych w sektorze rolnym w UE cieszymy się, że Komisja zaapelowała o włączenie polityki rozwoju obszarów wiejskich do strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu”.
Przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział “Jesteśmy szczególnie zadowoleni z przejścia od ‘osi’ do podejścia tematycznego w propozycji Polityki rozwoju obszarów wiejskich. Naszym zdaniem, dzięki temu państwa członkowskie będą dysponowały większą elastycznością w dostosowywaniu instrumentów do ich sytuacji. Opowiadamy się również za nowymi instrumentami, jak np. ubezpieczeniami, mającymi na celu ochronę rolników przed zagrożeniami. Są one szczególnie ważne, ponieważ rolnicy zmagają się ze zwiększonymi wahaniami rynków, chorobami zwierząt i roślin oraz coraz częściej występującymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Cieszymy się z powstania nowego Europejskiego partnerstwa innowacji, które zbliży rolników, doradców i naukowców.
Jednakże niepokoi nas rewizja wsparcia dla ONW, z powodu której niektóre obszary stracą status ONW, a inne go zyskają. Zachęcamy ministrów do uwzględnienia instrumentów zaproponowanych przez nas i przez Parlament Europejski”.
Następnie dodał “Ponadto obawiamy się propozycji dalszego zazieleniania WPR, ponieważ zagrażają one rentowności produkcji rolnej. Uważamy, że jednym z głównych wyzwań, nie tylko w Europie ale i na świecie, jest zapewnienie wystarczającej produkcji żywności, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność, wytwarzając produkty żywnościowe w sposób przyjazny środowisku i przyczyniający się do powstania i utrzymania gospodarki bardziej odpornej na zmiany klimatu. Nazwaliśmy to ‘zielonym wzrostem’ i właśnie o instrumenty zielonego wzrostu apelujemy. Na przykład, potrzebujemy instrumentów zachęcających rolników do wydajniejszego korzystania z zasobów – ograniczenia zużycia wody, energii ze źródeł kopalnych i nawozów – takich jak rolnictwo precyzyjne. W ten sposób rolnicy będą mogli obniżyć koszty jednocześnie utrzymując produkcję przyjazną dla środowiska. Również potrzeba instrumentów zachęcających do większego wykorzystanie pozostałości do wytwarzania bioenergii. W przepisach Polityki rozwoju obszarów wiejskich powinien znaleźć się odrębny artykuł na temat zielonego wzrostu, ponieważ istnieją już konkretne artykułu odnoszące się do dobrostanu zwierząt, jakości, rolnictwa ekologicznego, itd. Cieszymy się z 7 konkretnych artykułów dotyczących leśnictwa”.
Źródło: Copa-Cogeca