Co słychać na polach ozimin

Prezentujemy obserwacje pól uprawnych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przeprowadzone w dniu 4 stycznia w miejscowościach Maurycew i Skrzelew, a przygotowane przez Tadeusza Szymańczaka.

Jak widać na fotografii 1 pszenica jest posiana niedokładnie, w dodatku widać duże zachwaszczenie, które na obecnym etapie jest jeszcze niegroźne. Widać, że w okresie jesieni był duży niedostatek wody. Dużym zagrożeniem obecnie jest brak okrywy śnieżnej, co przy mrozach i silnym wietrze może wysmalić rośliny.
 
Plantacja na fotografii 2 jest zbyt gęsto posiana, co w okresie zimy, a szczególnie na wiosnę może skutkować bardzo dużym porażeniem przez grzyby. Przy dużej okrywie śniegu rośliny mogą wyprzeć. Dziś za wcześnie mówić jakie mogą być skutki przezimowania – zima dopiero się zaczęła, a wygląda jak wiosna.
 
 
Rzepak na fotografii 3 nie był dobrze nawożony, co może mieć duży wpływ na przezimowanie. Gleba była nie najlepiej uprawiona. Jeśli przezimowanie będzie dobre, to osada może być dobra.
 
Rzepak na fotografii 4 jest w zdecydowanej lepszej kondycji, obsada jest właściwa, dobrze by było, żeby była niewielka okrywa śnieżna i niższa temperatura. Długie okresy ciepła bez okrywy śnieżnej mogą pobudzić rośliny do życia, a to byłoby bardzo niekorzystne. 
 
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak