Co dalej z WPR po 2013 r.?

Podczas środowego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej AGRIFISH odbyła się, zaproponowana przez Prezydencję cypryjską, podsumowująca dyskusja na temat zmian WPR po 2013 r. W spotkaniu uczestniczył minister Stanisław Kalemba.

Debata wykazała, że nadal jest wiele kwestii do uzgodnienia, a kompromis jest odległy zwłaszcza w zakresie dopłat bezpośrednich. Ministrowie podkreślali potrzebę prostych rozwiązań, przejrzystych dla rolników zwłaszcza w zakresie tzw. zazielenienia wspólnej polityki rolnej. Obecne propozycje nie spełniają tych oczekiwań.
W zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych ministrowie skupili się na kwestii utrzymania kwot produkcyjnych. W zakresie regulacji rynku cukru przeważyły głosy (14 krajów – w tym Polska, Niemcy, Francja) za utrzymaniem kwot cukrowych do 2020 r., wbrew propozycji Komisji Europejskiej, mówiącej o likwidacji tych kwot od września 2015 r. Polska po raz kolejny zgłosiła potrzebę utrzymania kwot mlecznych. Jednak kwoty mleczne mają mniejsze poparcie wśród ministrów rolnictwa UE, którzy postulują dalsze prace nad środkami zabezpieczenia tego rynku przed sytuacjami kryzysowymi.
W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wielu ministrów apelowało o odpowiedni budżet na te działania. W dyskusji ministrowe poświęcili dużo uwagi nowym zasadom wsparcia dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania. Znaczna część państw proponuje oddalenie w czasie wprowadzania nowej delimitacji tych obszarów. Polska postulowała również, aby w ramach wymaganych limitów (25%) na programy rolno-środowiskowe, można było finansować szerszy katalog usług środowiskowo klimatycznych np. wsparcie dla obszarów Natura 2000, zalesienia itp.
W trakcie wizyty w Brukseli minister Kalemba odbył szereg spotkań bilateralnych. Spotkał się z komisarzem Dacianem Ciolosem, z którym rozmawiał o poparciu dla naszego wniosku dotyczącego konwersji kwot na rynku mleka. Kolejne spotkanie z komisarzem zostało wstępnie ustalone do realizacji podczas grudniowej Rady Ministrów.
Podczas rozmowy z austriackim ministrem Nikolausem Berlakovichem polski minister rolnictwa uzgodnił wspólną deklarację dotyczącą podziału budżetu na rozwój obszarów wiejskich pomiędzy państwa członkowskie, w oparciu o obiektywne kryteria oraz alokacje z okresu 2007-2013. Deklarację w tej kwestii podpisało 9 państw członkowskich.
Minister Kalemba spotkał się również z posłami do Parlamentu Europejskiego: posłem sprawozdawcą Luisem Manuelem Capoulasem Santosem oraz posłem Albertem Dessem. W spotkaniu uczestniczyli również europosłowie z Polski. Podczas rozmowy Stanisław Kalemba przedstawił nasze stanowisko w zakresie płatności bezpośrednich i bardzo ważny dla nas punkt dotyczący wyrównania dopłat bezpośrednich w UE.
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności