Ceny ziemi wciąż rosną

Według najnowszych danych Agencji Nieruchomości Rolnych, średnia cena gruntów w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 16.370 zł za 1 ha i była o prawie 750 zł wyższa w porównaniu do drugiego kwartału – informuje Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy Agencji. Systematyczny wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża się do cen w krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec i Francji.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego cena wzrosła aż o 33%, czyli o 4 tys zł. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim, a najniższe w województwach: lubelskim, podkarpackim i lubuskim.

Największe ceny na przetargach osiągały grunty o powierzchni do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (18 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 16 tys. zł. W trzecim kwartale ANR sprzedała łącznie 18 tys. ha gruntów – od początku roku trwale rozdysponowano 72 tys. ha, z czego 55 tys. sprzedano.

Do końca września 2009 r. Agencja przeprowadziła 52 tys. przetargów, tj. o 12 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. W zasobie ANR pozostaje nadal 2,3 mln ha gruntów.