Ceny zbóż wzrosły

Miniony tydzień przyniósł wzrost cen zbóż paszowych w większości wytwórni pasz. W stosunku do poprzedniego tygodnia, notowania cen pszenicy paszowej i kukurydzy wzrosły o 10-20 PLN/t. Rozpiętość cen jest duża w zależności od regionu kraju.

Najtaniej jest na południu kraju, gdzie wytwórnie pasz płacą za pszenicę paszową 440-450 PLN/t netto loco brama, a najdrożej na północy kraju – 530 PLN/t. Ceny kukurydzy wahają się natomiast w przedziale od 450 PLN/t do 520 PLN/t. Pomimo wzrostu cen, sprzedaż ziarna nie jest duża, większość dostawców wciąż czeka na wyższe ceny, a przetwórcy kupują jedynie pojedyncze partie ziarna gdyż wciąż dysponują zapasami. Zwyżka cen zbóż na rynku krajowym jest głównie konsekwencją wzrostu eksportu ziarna, co umożliwiają korzystne relacje kursowe. Z drugiej strony, import ziarna stał się nieopłacalny, w wyniku czego przetwórcy w znacznej mierze muszą bazować na ziarnie krajowym. W kolejnych dniach wiele będzie zależeć od dalszego kształtowania się kursu złotego wobec euro. Na rynku walut spodziewane jest uspokojenie, co może się przełożyć na stabilizację cen w handlu zbożami.

Tadeusz Szymańczak/MIR
foto: WRP