Ceny użytków rolnych w Niemczech

Średnia cena użytków rolnych w Niemczech w 2005 r. wzrosła do 8909 euro za hektar. Jednak istnieją duże różnice miedzy wschodnimi i zachodnimi landami.

Logo CBR:


Na zachodzie kraju średnia cena osiągnęła 15941 euro/ha i była o 0,7% wyższa niż w 2005 r. Natomiast we wschodniej części kraju cena ta wyniosła 4040 euro/ha, czyli w porównaniu do 2005 r. wzrosła o 1,9%. Na zachodzie, gdzie ziemia jest droższa sprzedano jej w ciągu 2006 r. o 3,2% więcej niż w 2005 r. Natomiast na wschodzie sprzedaż ziemni zmniejszyła się o 1,2%. Najwyższe ceny ziemi zanotowano w 2006 r. w Północnej Nadrenii-Westfalii (25973 euro/ha) i w Bawarii (24294 euro/ha), a najniższe – w Brandenburgii (2729 euro/ha).

(Agra Europe 2007, nr 2272, s. N/3)
W.M.

N