Ceny skupu surowca w zakładach przetwórczych

Pogorszenie warunków pogodowych zakłóca regularne dostawy surowca do zakładów przetwórczych (za www.freshmarket.pl). Jak podaje cytowane źródło, niektóre zakłady planują nabycie surowca i dodatkowy skup pod koniec stycznia bądź nawet w okresie wiosennym.

Cebula
Jak wynika z informacji podanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w pierwszym tygodniu stycznia, średnie ceny skupu netto cebuli obieranej osiągały poziom 0,85 loco zakład zł/kg. Najniższe stawki odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim 0,78 lz-0,85 lz zł/kg, natomiast najwyższe w lubuskim 0,95 lz zł/kg. W analogicznym okresie ub.r. ceny skupu cebuli osiągały przeciętnie poziom 0,75 zł/kg.

Marchew
Od miesięcy ceny marchwi do przetwórstwa pozostają niższe w relacji rocznej. Na początku stycznia średnie ceny skupu netto tego warzywa osiągały poziom 0,24 lz zł/kg (rok wcześniej 0,28 zł/kg). Tegoroczne zbiory marchwi są wyższe nie tylko w Polsce, ale i wielu krajach unijnych.

Selery
Ceny skupu netto selerów oscylują w granicach 0,45 lz-0,50 lz zł/kg. Najniższe stawki oferowane są w Wielkopolsce, natomiast najwyższe na Śląsku. W analogicznym okresie ub.r. ceny tego warzywa osiągały przeciętnie poziom 0,59 zł/kg.