Ceny mleka znów spadły

Po niewielkim wzroście w kwietniu, w maju ponownie potaniało mleko w skupie. Według danych GUS średnia cena surowca ukształtowała się na poziomie 86,84 zł/hl, tj. o 1% mniej niż w poprzednim miesiącu i aż o 17% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Największe spadki odnotowano w województwach o znacznie wyższych od przeciętnych cenach, tj. dolnośląskim i podlaskim – o około 15%, odpowiednio 93,03 zł/hl i 96,26 hl/zł. Surowiec silnie potaniał także w województwie lubelskim – o prawie 2% do 84,37 zł/hl.

Istotny wzrost cen zaobserwowano jedynie w województwie pomorskim – o ponad 2% do 79,95 zł/hl, niemniej nadal jest to rejon o najniższych cenach mleka.