Ceny mięs coraz niższe

Ceny mięsa w Unii Europejskiej spadają. Są one niższe zarówno od tych zeszłorocznych, jak i tych z października 2014 r. Również w porównaniu do cen światowych.

Jak podaje Komisja Europejska (KE), w październiku 2014 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-20,5%). Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zmniejszyła się w październiku 2014 r. w stosunku do września br. o 11,1%.
W omawianym okresie, średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1434,90 EUR/t. Dla porównania, średnia cena mięsa wieprzowego na rynku światowym wynosiła 1814,90 EUR/t (2300,00 USD/t). W październiku 2014 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zwiększyła się w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 11,1%, natomiast w stosunku do ceny sprzed miesiąca wzrosła o 6,3%. W omawianym okresie, cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 21% niższym od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

W październiku 2014 r. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3602,40 EUR/t, tj. była o 4% niższa niż przed rokiem. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w październiku br. była o 0,6% niższa niż we wrześniu 2014 r. We wrześniu br. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 4653,50 EUR/t (5897,40 USD/t), tj. była o 50,2 % wyższa niż przed rokiem, ale jednocześnie o 1,7% niższa w stosunku do ceny z września 2014 r.
W omawianym okresie, różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła 23%. Ponadto, w październiku 2014 r., średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 1836,00 EUR/t. Była ona o 7% niższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 1981,30 EUR/t (2510,80 USD/t).
W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii obniżyła się o 4,2%, natomiast miesięcznym spadła o 2,0%. Na rynku światowym średnia cena mięsa drobiowego r/r wzrosła o 8,4%, natomiast m/m zwyżkowała o 0,3%.