fbpx
Strona głównaPozostałeBieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Konsekwencje produkcji biopaliwWzrost eksportu produktów rolnych z NiemiecKonieczne inwestycje w węgierskiej produkcji zwierzęcejChoroba Newcastle w SzwecjiSkazani za wyłudzenie

Konsekwencje produkcji biopaliw

Według oceny francuskiego ministerstwa rolnictwa, osiągnięcie zakładanego na 2010 r. poziomu wzbogacania paliw biokomponentami spowoduje ograniczenie produkcji zbóż w tym kraju. Aby osiągnąć w 2010 r. zakładane w Unii Europejskiej 5,75% udziału biokomponentów w paliwach, pod uprawę rzepaku trzeba będzie przeznaczyć 1,8 mln hektarów. A rząd francuski chce zwiększyć tę ilość do 7%. W 2006 r. we Francji uprawa rzepaku do produkcji biopaliw zajmowała 680 tys. ha. Nawet przy założeniu, że udział biokomponentów wyniesie 5,75% oznacza to wzrost areału o 1,1 mln ha. Pociągnie więc za sobą konieczność ograniczenia rotacji upraw oraz zmniejszenia powierzchni uprawy roślin na cele spożywcze. Więcej informacji na ten temat w Internecie pod adresem www.agreste.agriculture.gouv.fr

(Agra Europe 2006, nr 2235, s. N/1)
W.M.


Wzrost eksportu produktów rolnych z Niemiec

Szacuje się, że wartość eksportu rolniczego z Niemiec w 2006 r. osiągnęła niespotykany wcześniej poziom 40,1 mld euro. W porównaniu z 2005 r. zwiększyła się ona o 10,25%, w poprzednim roku wzrost ten wyniósł 7%. Od stycznia do września 2006 r. wartość eksportu mleka i produktów mleczarskich wyniosła 3,8 mld euro, mięsa i jego przetworów – 2,4 mld euro, a produktów zbożowych – 1,8 mld euro. W porównaniu z 2005 r. w największym stopniu wzrósł eksport mięsa i jego przetworów (o 19%), serów (o 14,4%) i buraków cukrowych oraz cukru (o 9,8%). Większość eksportu, o wartości 29 mld euro, trafiła na rynki krajów Unii Europejskiej. 8% wartości stanowił eksport na rynki krajów nowo przyjętych do Unii, 6% – eksport do pozostałych krajów europejskich, a 3,8% – eksport na rynki azjatyckie.

Zarządzanie artykułami (Agra Europe 2006, nr 2235, s. N/1)
W.M.


Konieczne inwestycje w węgierskiej produkcji zwierzęcej

Ocenia się, że utrzymanie konkurencyjności produkcji zwierzęcej na Węgrzech w latach 2007-2013 będzie wymagało inwestycji rzędu 8-19 mld forintów (31-39 mln euro) rocznie na rozwój infrastruktury w każdej z 4 głównych gałęzi tego sektora: mleczarstwa, produkcji wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiu. W sumie daje to około 40 mld forintów rocznie (155 mln euro). Technologia produkcji zwierzęcej na Węgrzech jest przestarzała – wyposażenie ferm ma średnio 25-30 lat i powinno być unowocześnione. Poprawa sytuacji w produkcji zwierzęcej ma żywotne znaczenie dla sektora produkcji zbożowej. Zużycie zbóż na Węgrzech spada od 15 lat. W ciągu ostatnich 2 lat zbiory zbóż w tym kraju wyniosły około 16 mln ton, z czego 6 mln ton zostało zużyte w produkcji zwierzęcej. Minister rolnictwa Węgier stwierdził, że w ciągu następnych 7 lat rolnicy będą mogli otrzymać ponad 1200 mld forintów (4, 64 mld euro) z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionów. Około 47% z tej sumy będzie zużyte na poprawę konkurencyjności. Poza tym otrzymają oni 1500 mld forintów z płatności bezpośrednich. Minister stwierdził, że priorytetowe znaczenie ma maksymalne wykorzystanie tych funduszy i ograniczenie biurokracji.

(Agra Europe 2006, nr 2235, s. N/5)
W.M.


Choroba Newcastle w Szwecji

W Szwecji, na farmie niosek wystąpiła choroba Newcastle. Ubito stado liczące 32 tys. kur, a rejon farmy objęto kwarantanną. Od polowy lat 90-tych choroba ta wystąpiła w Szwecji 7 razy.

(Agra Europe 2006, nr 2235, s. N/4)
W.M.


Skazani za wyłudzenie

Po kilka lat trwającej sprawie sądowej w Irlandii skazano dwu rolników za wyłudzenie odszkodowania. Rolnicy rozmyślnie umieścili w stadzie zdrowego bydła zwierzę chore na BSE. Według obowiązującego w Irlandii w tamtym czasie prawa otrzymali zwrot pełnej wartości stada, które zostało ubite, czyli około 65 tys. euro. Wcześniej, za podobne wykroczenie inny rolnik został skazany na 5 lat więzienia.

(Agra Europe 2006, nr 2235, s. N/4)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.