Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Gospodarcze skutki ptasiej grypyOgraniczenie francuskiego eksportu drobiuPtasia grypa w SzwecjiZagadki ptasiej grypyPomoc przy zwalczaniu pryszczycy w TurcjiSzczepienia przeciwko salmonelozie

Gospodarcze skutki ptasiej grypy

Według oceny specjalistów, obecnie straty ponoszone z powodu ptasiej grypy w krajach Unii Europejskiej wynoszą około 300 mln euro miesięcznie. W ciągu 4 tygodni wzrosły one o 50 mln euro. Średnio w Unii spożycie drobiu zmniejszyło się o 10-15% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Największy spadek zanotowano we Włoszech – osiągnął on 70%. Natomiast w Holandii spożycie zmniejszyło się tylko o 5%. Ograniczenie możliwości eksportowania drobiu, głównie z Francji, spowodowało zwiększoną sprzedaż na rynku unijnym, a co za tym idzie – spadek cen. Wzrosły natomiast ceny wołowiny i cielęciny (o 15% od października 2005 r. do lutego 2006 r.), których spożycie rośnie.

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. M/1)
W.M.

Ograniczenie francuskiego eksportu drobiu

Rozszerza się zasięg występowania ptasiej grypy we Francji. Wykryto ją u indyków na północy i na wschodzie kraju, a także u dzikich łabędzi. Obecnie już 43 kraje spoza Europy wydały całkowity lub częściowy zakaz importu drobiu z Francji. Dotychczas eksportowano 1/5 krajowej produkcji drobiu. Sytuację utrudnia spadek spożycia drobiu w kraju. Mimo apeli władz, sprzedaż drobiu w supermarketach jest obecnie o 25-30% mniejsza niż rok wcześniej. Premier Francji zapowiedział, że na pomoc producentom, którzy ponieśli straty z powodu ptasiej grypy zostało przeznaczone 52 mln euro.

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. N/1, M/1)
W.M.

Ptasia grypa w Szwecji

W Szwecji wykryto ptasią grypę u dwu dzikich kaczek padłych na południowo-wschodnim wybrzeżu. Szwecja jest dziewiątym krajem Unii Europejskiej, w którym chorobę tę stwierdzono u dzikich kaczek. Chore ptaki tego gatunku niedawno znaleziono również w Szwajcarii. W Etiopii i Pakistanie stwierdzono ostatnio u kaczek łagodną formę ptasiej grypy.

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. N/7)
W.M.

Zagadki ptasiej grypy

Naukowcy zastanawiają się nad drogami, jakimi rozprzestrzenia się ptasia grypa. Nie wiadomo też dlaczego niektóre gatunki są na nią bardziej wrażliwe niż inne. Niektórzy naukowcy, jak K. Linsenmair, przewodniczący Stowarzyszenia Ekologii Tropikalnej i badacze z Leibnitz Institute for Zoo and Wild Animal Research twierdzą, że nie jest pewne, czy wirusa przenoszą migrujące ptaki. Sugerują, że może on przebywać w niektórych miejscach w stanie uśpionym. Jego aktywność mogą pobudzać pewne, nieznane obecnie warunki.W przeciwieństwie do ptactwa domowego, dzikie ptaki rzadko zarażają się wirusem H5N1. W Hongkongu, w czasie epidemii ptasiej grypy wśród drobiu w 1997 r., przebadano 4700 dzikich kaczek. Wirusa znaleziono tylko u 6 spośród nich, w dodatku ptaki te nie wykazywały oznak choroby. W Niemczech pierwszego nosiciela choroby wykryto po przebadaniu 800 ptaków. Dotychczas w Niemczech wirusa H5N1 znaleziono u 140 dzikich ptaków, z tego 115 przypadków wykryto na Rugii, 11 – w Meklemburgii-Zachodniej Pomeranii, a 14 – w pozostałych landach (Bawarii, Brandenburgii, Badenii-Wirtembergii i Szlezwiku-Holsztynie).

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. N/7)
W.M.

Pomoc przy zwalczaniu pryszczycy w Turcji

Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Turcji pomocy przy zwalczaniu pryszczycy. Otrzyma ona z Unii Europejskiej 2,5 mln dawek szczepionki przeciwko tej chorobie, w takim terminie, aby możliwe było przeprowadzenie szczepienia wiosną. Pryszczyca wystąpiła ostatnio w Turcji w lutym br., mimo że 90% pogłowia bydła było szczepione jesienią 2005 r. Specjaliści stwierdzili, że zachorowania w lutym wywołał szczep wirusa, który nie ujawniał się od wielu lat. Szczepionki z Unii zwalczają trzy szczepy wirusa pryszczycy.

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. EP/9)
W.M.

Szczepienia przeciwko salmonelozie

W Hiszpanii wprowadzono obowiązkowe szczepienia brojlerów i niosek przeciwko salmonelozie. Zwolnione będą tylko stada, w których w ciągu 6 miesięcy nie wystąpiła S. typhimurium i S. enteritidis.

(Agra Europe 2006, nr 2197, s. N/8)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka