Będą debatować o aktualnej sytuacji w produkcji zwierzęcej

W dniu 11 października 2007 w Sali Domu Restauracyjnego w Witaszycach, odbędzie się Rolnicza debata pt. To już nie tylko świńska górka”, która wspólnie organizują Wielkopolska i Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza. W trakcie spotkania omawiana będzie aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej i drobiu.”

Organizatorzy debaty, pragną zaprosić do jej udziału wszystkich producentów trzody chlewnej i drobiu, którzy nie godzą się na pogorszenie opłacalności produkcji zwierzęcej w Polsce. Na debatę zaproszono również przedstawicieli władz państwowych i agencji rządowych, którym przekazane zostaną postulaty działań, które powinny być podjęte w celu poprawy sytuacji na rynku żywca wieprzowego i drobiowego.

MS, Wrp.pl