BASF rozwija swoją strategię

BASF chce umocnić swoją pozycję jako wiodąca firma chemiczna. Jak osiągnąć ten cel, przedstawiono w czasie prezentacji strategii firmy o tytule We create chemistry”. Szczegóły strategii przedstawili Dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE, jego zastępca Dr Martin Brudermüller i Dr Hans-Ulrich Engel, który w Zarządzie BASF odpowiada za finanse.”

Najpierw Bock odniósł się do pozytywnego rozwóju BASF w ostatnich latach, w których firmie udało się uzyskać pozycję lidera w branży chemicznej. Ten rozwój jest dla nas podstawą dalszego działania i pozwoli nam przyczynić się do rozwiązywania problemów, z jakimi zmaga się wciąż powiększające się społeczeństwo.” Wzrost liczby ludności na świecie to dla BASF trend, który jest jednocześnie najważniejszym wyzwaniem obecnych czasów, a jednocześnie wielką szansą dla przemysłu chemicznego.

BASF chce przyczynić się do tego, aby kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewnić wciąż rosnącej liczbie ludności żywienie i poprawić jakość życia. Bock: “To, jak BASF jest w stanie przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów zapisaliśmy w naszej strategii, która stanowi naszą filozofię działania. Mówiąc krótko: We create chemistry for a sustainable future, czyli tworzymy chemię, dla zrównoważonego rozwoju”.

BASF chce nadal rosnąć
BASF stawia sobie ambitne cele. Koncern wychodzi z założenia, że wysokość produkcji w przemyśle chemicznym do roku 2020 będzie wzrastać szybciej niż średni przyrost PKB na świecie. BASF zakłada roczny wzrost PKB na świecie na poziomie 3%, czyli nieco wyżej niż w ostatnich dziecięciu latach. Wzrost produkcji w przemyśle chemicznym wyniesie zdaniem BASF około 4% rocznie. Jednocześnie BASF chce, aby jej produkcja rosła rocznie o 2% więcej niż średnia produkcja w przemyśle chemicznym na świecie. Obroty firmy do roku 2020 mają wzrastać o 6% rocznie. W sumie w roku 2020 BASF chce osiągnąć obroty na poziomie 115 miliardów euro i EBITDA na poziomie 23 miliadrów euro.

BASF tworzy wartość jako jedna firma
Die BASF dostarcza produkty i rozwiązania systemowe dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu, jej portfolio sięga od ropy naftowej i gazu, przez klasyczne chemikalia, tworzone na miarę produkty aż po chemię specjalistyczną. “Ta różnorodność naszej oferty sprawia, że jesteśmy lepsi od naszej konkurencji. To co nas wyróżnia, to wysoka innowacyjność, doskonała baza technologiczna, operacyjność i dostęp do klientów na całym świecie”, podkreślił Bock. “Łącząc nasze siły i działając jako jedna firma, jesteśmy w stanie stawić czoła konkurencji. Dlatego chcemy jeszcze bardziej wzmocnić współpracę między poszczególnymi segmentami w naszej firmie, zarówno w zakresie produkcji, technologii jak i obsługi klienta. Chcemy wspólnie koncentrować się na kluczowych dla nas branżach, tak aby dostarczać im całościowych rozwiązań. Nasi pracownicy, którzy są doskonale wykształceni i zmotywowani, dbają na całym świecie o to, aby to połączenie funkcjonowało.”

Innowacje dla zrównoważonego rozwoju
Innowacyjność w przemyśle chemicznym to coraz rzadziej nowe chemikalia. Nowe materiały i rozwiązania systemowe powstają w wyniku współpracy wielu dyscyplin. “Podstawą tworzenia innowacji tego typu, jest szerokie portfolio produktów, współpraca interdyscyplinarna i dogłębne zrozumienie potrzeb klientów”, wyjasnił Brudermüller. 30 miliardów euro obrotów i 7 miliardów EBITDA – tyle w roku 2020 mają przynieść BASF innowacje, które są na rynku nie dłużej niż dziesięć lat. Ponadto głównym czynnikiem wzrostu ma być zrównoważony rozwój. Klienci BASF oczekują tego od BASF tak samo jak pracownicy, którzy chcą, aby zasady zrównoważonego rozwoju stały się integralną częścią strategii firmy. Brudermüller: “Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko poprzez innowacje, a te nie powstaną bez nowoczesnej chemii”. Dlatego zasady zrównoważonego rozwoju będą odgrywały decydującą rolę we wszelkich decyzjach biznesowych BASF.

Rozwój działalności na rynkach krajów rozwijających się
W ciągu ostatnich dziesięciu lat obroty BASF, pochodzące ze współpracy z klientami z krajów rozwijających się, wzrosły niemal trzykrotnie i w 2010 stanowiły jedną trzecią obrotów całego koncernu (z wyłączeniem działalnośći wydobywczej ropy i gazu). W roku 2020 obroty osiągane w krajach rozwijających się będą stanowić 45% łącznych obrotów firmy. Do wzrostu i rozwoju firmy w znacznym stopniu przyczynią się inwestycje. W latach 2011-2020 BASF planuje inwestycje w dobra trwałe na poziomie 30-35 miliardów euro. Ponad jedna trzecia tej sumy zostanie zainwestowana w krajach rozwijających się. “Już dziś mamy wiodącą pozycję w krajach rozwijających się i wciąż rosnącą działalność, którą chcemy nadal wzmacniać”, zapowiedział Bock.

Solidna strategia finansowa zorientowana na akcjonariuszy
BASF nadal prowadzić będzie strategię finansową pozwalającą na osiągnięcie Ratingu A. “Do elementów tej strategii należą ambitna polityka dotycząca dywidendy jak i zdolność do kupna własnych akcji”, podkreslił Engel. Aby wzmocnić konkurencyjność i zyskowność firmy, BASF rozpoczęła nowy program o nazwie “STEP”, który do końca 2015 przyczyni się do wzrostu zysku firmy o miliard euro.
Źródło: BASF