fbpx
Strona głównaPozostałeBASF Plant Science wnosi sprawę Amflora do Trybunału UE

BASF Plant Science wnosi sprawę Amflora do Trybunału UE

BASF podjął działania prawne przeciwko Komisji Europejskiej zarzucając niepodjęcie wymaganych działań. Chodzi o nie przyznanie zatwierdzenia dla Amflora pomimo pozytywnych wyników oceny bezpieczeństwa i 12-letniego procesu zatwierdzania. Amflora jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska produktem, który może przynieść rocznie ponad 100 milionów euro wartości dodanej dla europejskich rolników i branży produkcji skrobi ziemniaczanej.

Limburgerhof, Niemcy – 24 lipca 2008 roku – Dział Plant Science BASF złożył pozew do Trybunału Europejskiego pierwszej instancji w Luksemburgu przeciwko Komisji Europejskiej w związku z niepodjęciem przez nią wymaganych działań. Według firmy proces zatwierdzenia dla uprawy genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora był wielokrotnie bezzasadnie opóźniany przez Komisję Europejską. Dotyczy to w szczególności okresu od lipca 2007 roku do maja 2008 roku, w którym komisarz Stavros Dimas nie wydał zatwierdzenia dla uprawy odmiany Amflora pomimo dopełnienia wszystkich innych działań proceduralnych.

Komisarze UE wstrzymują zatwierdzenie odmiany Amflora pomimo wielokrotnych pozytywnych ocen bezpieczeństwa wydawanych przez EFSA, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority). Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy pewne pozytywne sygnały ze strony Komisji i przewodniczącego Barroso, takie jak ich przekonanie, że decyzje dotyczące produktów modyfikowanych genetycznie powinny opierać się wyłącznie na przesłankach naukowych, nie możemy zgodzić się na dalsze opóźnienia”, powiedział dr Stefan Marcinowski, członek rady dyrektorów wykonawczych BASF SE.

“Składamy ten pozew, aby zapewnić europejskim rolnikom i producentom skrobi dostęp do innowacyjnego produktu, który stwarza możliwość uzyskania rocznie wartości dodanej przekraczającej 100 milionów euro. Ponadto, szacujemy, że nie zatwierdzenie Amflory powoduje utratę przez Dział Plant Science BASF opłat licencyjnych w wysokości od 20 do 30 milionów euro w każdym sezonie upraw”, powiedział dr Hans Kast, dyrektor wykonawczy i prezes BASF Plant Science GmbH.

Proces zatwierdzania odmiany Amflora został zapoczątkowany 12 lat temu wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie w sierpniu 1996 roku. W okresie moratorium na produkty modyfikowane genetycznie, które obowiązywało w latach 1998-2004, w UE nie wydawano żadnych zatwierdzeń dla roślin modyfikowanych genetycznie. BASF Plant Science ponownie złożył dokumentację dotyczącą uprawy i dokumentację dotyczącą wykorzystania żywieniowego i paszowego odpowiednio w 2003 i 2005 roku, w związku ze zmianą regulacji obowiązujących w UE. W 2006 roku EFSA stwierdziła w odniesieniu do obu dokumentacji, że Amflora jest równie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego jak każda inna tradycyjna odmiana ziemniaka. W listopadzie 2006 roku komisarz Dimas przekazał swoją propozycję zatwierdzenia uprawy odmiany Amflora państwom członkowskim UE.
Po dwóch nierozstrzygających głosowaniach w Komitecie Regulacyjnym w grudniu 2006 roku oraz w Radzie Ministrów Rolnictwa w lipcu 2007 roku, komisarz Dimas nie zastosował się do uzgodnionej procedury zatwierdzenia określonej przez UE i nie przyjął propozycji wprowadzenia do uprawy. BASF zareagował na to listem otwartym skierowanym do komisarza Dimasa w dniu 17 kwietnia 2008 roku. Dokumentacja dotycząca wykorzystania żywieniowego i paszowego poddana została głosowaniu w Komisji Stałej (Standing Committee) w październiku 2007 roku, a w Radzie Ministrów Rolnictwa (Council of Agricultural Ministers) w lutym 2008 roku. Zgodnie z określoną procedurą zatwierdzającą UE, odpowiedzialna za te kwestie Dyrekcja Generalna ds. zdrowia i konsumentów (Directorate-General Health and Consumers) powinna przyjąć tę propozycję po lutym 2008 roku. W swojej debacie dotyczącej roślin modyfikowanych genetycznie, która odbyła się dnia 7 maja 2008 roku, Komisja postanowiła zwrócić się do EFSA o przygotowanie nowej skonsolidowanej opinii naukowej na temat stosowania genów oporności antybiotykowej w roślinach modyfikowanych genetycznie do 30 września 2008 roku. Taki gen jest również stosowany w odmianie Amflora.
W informacji prasowej wydanej po tej debacie przewodniczący Komisji Barroso stwierdził, że Amflora zostanie dopuszczona “jeżeli i gdy” EFSA potwierdzi bezpieczeństwo stosowania takich genów. EFSA odpowiedziała ostatnio, że opinia zostanie wydana nie wcześniej niż 15 grudnia 2008 roku. 19 maja 2008 roku BASF Plant Science formalnie zażądał uzyskania dostępu do wszelkich dokumentów dotyczących procedury zatwierdzającej odmiany Amflora, jakie znajdują się w posiadaniu Komisji Europejskiej. Dokumenty te nie zawierają jakichkolwiek nowych świadectw naukowych dotyczących bezpieczeństwa odmiany Amflora. Po głosowaniu w Radzie rolnictwa, ostatnim kroku formalnym poprzedzającym wydanie zezwolenia, BASF Plant Science złożył pozew w Trybunale Europejskim pierwszej instancji przeciwko Komisji Europejskiej w związku z niepodjęciem wymaganych działań.

Amflora to genetycznie zmodyfikowana odmiana ziemniaka, która produkuje czystą skrobię amylopektynową i jest idealna do zastosowań przemysłowych. Konwencjonalne ziemniaki produkują mieszankę skrobi amylopektynowej i amylozowej. W wielu zastosowaniach przemysłowych, takich jak w branżach papierniczej, włókienniczej i klejowej, potrzebna jest tylko amylopektyna, oddzielanie tych dwóch komponentów skrobi jest nieekonomiczne. Odmiana Amflora wytwarza czystą skrobię amylopektynową, a tym samym pomaga w oszczędzaniu surowca, energii i kosztów. Ponadto, papier produkowany z użyciem amylopektyny ma lepszy połysk.

opr. MS/Wrp.pl

Informacje o BASF
BASF jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Zakres działalności firmy obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki uszlachetniające i ochrony roślin, wysokowartościowe chemikalia oraz ropę i gaz ziemny. Jako wiarygodny partner BASF odgrywa istotną rolę w znajdywaniu odpowiedzi na globalne wyzwania takie jak zmiany klimatyczne, wydajność energetyczna oraz żywienie. BASF zatrudnia ponad 95 000 pracowników i zrealizował sprzedaż w wysokości niemal 58 miliardów euro w 2007 roku. Akcje BASF są notowane na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Więcej informacji na temat BASF można znaleźć pod adresem internetowym www.basf.coml

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.