BASF – Ekologiczna Akademia Umiejętności

Wręczeniem słuchaczom indeksów rozpoczęła swoją działalność Ekologiczna Akademia Umiejętności (EAU) w zakładach BASF Polska w Myślenicach. To projekt kierowany do chcących zapoznać się z problematyką współczesnej ochrony środowiska. Jej adresatami są przedstawiciele placówek oświatowych, funkcjonujących w miejscowościach, gdzie swoją działalność prowadzą firmy – realizatorzy Programu Odpowiedzialność i Troska”®, wśród których jest również BASF Polska.”

W szkolnych ławkach zasiadło 16 pedagogów z Myślenic i okolic (Krzyszkowice, Borzęta, Trzemeśnia, Głogoczów). To nauczyciele gimnazjalni i ze szkół podstawowych, uczący przede wszystkim przyrody, biologii oraz chemii. W okresie od listopada do maja przyszłego roku nauczyciele wezmą udział w pięciu spotkaniach organizowanych na terenie zakładów BASF Polska w Myślenicach. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu zagadnieniu związanemu z ochroną środowiska. W planie zajęć znalazły się takie zagadnienia jak gospodarka wodno-ściekowa, ochrona atmosfery czy gospodarka odpadami. Zajęcia uzupełnione zostaną o warsztaty i wycieczki.

W czasie spotkania inauguracyjnego słuchacze zapoznali się z profilem firmy BASF Polska, obowiązującymi w niej systemami zarządzania jakością a także zwiedzili linie produkcyjne.
Jako firma chemiczna mamy szczególny obowiązek dbać o ochronę środowiska i czynimy to od wielu lat. Dzięki takim programom jak Ekologiczna Akademia Umiejętności możemy nie tylko zaprezentować pedagogom nasze osiągnięcia w tym zakresie, ale też podzielić się z nimi cenną wiedzą”, wyjaśnia Przemysław Gemel, Dyrektor Zakładów BASF Polska w Myślenicach.

Ekologiczna Akademia Umiejętności realizowana jest przez firmy partnerskie programu “Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care), który ma wymiar publiczny na skalę międzynarodową. Realizujące go firmy zobowiązane są do działań, mających na celu minimalizację oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz warunków pracy. Swoje działania realizują na płaszczyźnie stałego dialogu i aktywnego kontaktu z klientami, dostawcami oraz ze społecznością lokalną. BASF Polska już po raz drugi jest organizatorem Ekologicznej Akademii Umiejetnośći. W ubiegłym roku zajęcia realizowane były w zakładach BASF w Śremie k/Poznania.

Program Ekologicznej Akademii Umiejętności w zakładach BASF Polska w Myślenicach
07.11.2011
Inauguracja Akademii, prezentacja koncernu chemicznego BASF oraz zakładów produkcyjnych BASF w Myślenicach, pokazy chemiczne, wycieczka po zakładzie (referują specjaliści BASF).

12.12.2011Prezentacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, monitoringu jakości wód oraz warsztaty eksperymentalne (referują specjaliści BASF i powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach).

13.02.2012Prezentacje z zakresu ochrony atmosfery, monitoringu jakości powietrza w najbliższym otoczeniu oraz przedstawienie kampanii “Ciepły dom” (referują specjaliści BASF, Urzędu Miasta Myślenice i powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach).

09.04.2012Prezentacje z zakresu gospodarki odpadami zarówno komunalnymi, jak i w zakładach BASF oraz przedstawienie raportu o stanie środowiska województwa małopolskiego, wycieczki po zakładach BASF oraz na składowisko odpadów (referują specjaliści BASF, Organizacji Odzysku SA, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędu Miasta Myślenice).

14.05.2012Zajęcia warsztatowe z zakresu gospodarki odpadowej wraz z debatą o spalarni odpadów, uroczyste zakończenie III edycji EAU.

Źródło: BASF Polska