Anwil kształci przyszłych rolników

Producent nawozów mineralnych Anwil wspiera rolnicze szkoły ponadgimnazjalne. Jak? Dzięki Tropicielom Mitów.

Anwil przygotował autorski program edukacyjny Tropiciele Mitów. Polski producent nawozów mineralnych chce wesprzeć ponadgimnazjalne szkoły rolnicze w przygotowaniu przyszłych rolników do stosowania efektywnego nawożenia nieorganicznego.
W październiku wystartowała pierwsza edycja programu edukacyjnego Tropiciele Mitów, która obejmie zasięgiem 45 ponadgimnazjalnych szkół rolniczych w całej Polski.

Jesteśmy  przekonani, że uczniowie dzięki tym zajęciom zdobędą wiedzę, która pozwoli im stosować przemyślane i efektywne metody korzystania z nawozów azotowych. Docelowo chcemy, aby w przygotowanych przez nas zajęciach wzięli udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym w kraju. Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy szereg działań, zmierzających m.in. do podnoszenia poziomu edukacji w Polsce. Program Tropiciele Mitów ma być naszym wkładem na rzecz uzupełniania wiedzy o elementy praktycznych zastosowań. – podkreśla Mirosław Kwiatkowski, członek zarządu Anwil.

Statystyki pokazują, że w Polsce zużycie nawozów mineralnych utrzymuje się na stałym poziomie, który jest jednak dużo niższy niż np. w Niemczech, Belgii, czy Francja. W dużej mierze jest to wynik niepełnej wiedzy na temat zalet korzystania z tej metody produkcji roślin oraz mitów, które wokół niej narosły. Program Tropiciele Mitów przygotowany przez Anwil we współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej weryfikuje je, bazując na najbardziej aktualnych ustaleniach naukowych, jednak w sposób przystępny i pełen humoru.

Formuła zajęć oparta została na metodologii edutainment, podkreślającej rolę zabawy w procesie uczenia się. Lekcje prowadzą dwie osoby: ekspert ds. nawożenia oraz osoba pełniąca rolę oponenta, które wchodzą we wzajemne interakcje. Prowadzący mówią językiem młodego pokolenia, dzięki czemu uczniowie łatwiej przyswajają prezentowaną tematykę oraz chętniej angażują się w analizę mitów. Lekcje, wsparte interesującymi materiałami dydaktycznymi, stają się tym samym dla uczniów przygodą, w trakcie której przyswajają sobie ważne zagadnienia związane z użyciem nawozów mineralnych.

Renata Struzik, źródło: Anwil