Agencja Rynku Rolnego dla Beneficjentów Krajowego Programu Restrukturyzacji

Agencja Rynku Rolnego we wrześniu 2012 r. dokonała ostatniej wypłaty pomocy dla beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji w wysokości około 15,9 mln PLN, tj. około 3,8 mln EUR.

Beneficjentom działania Modernizacja gospodarstw rolnych” wypłacono około 0,2 mln PLN, tj. około 0,05 mln EUR, a działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wypłacono około 15,7 mln PLN, tj. około 3,8 mln EUR.
System restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego przewidywał pomoc restrukturyzacyjną dla tych producentów cukru, którzy zdecydują się zaprzestać lub ograniczyć produkcję cukru w ramach posiadanych kwot produkcyjnych. Ponadto, w celu zrekompensowania strat poniesionych w wyniku restrukturyzacji, część z tej pomocy przysługiwała także plantatorom buraków cukrowych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz plantatorów za pomocą wyspecjalizowanych maszyn rolniczych.
W ramach limitu środków finansowych przyznanych Polsce przez Komisję Europejską na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji, tj. około 34,4 mln EUR, ARR wypłaciła łącznie (od marca 2010 r. do września 2012 r.) 2904 beneficjentom około 127,5 mln PLN, tj. około 31,3 mln EUR, co stanowi około 91% ogólnej kwoty skierowanej na realizację Programu.
1. Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”
Na działanie “Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczone było 23,7 mln EUR.
Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej, ARR wypłaciła 2885 wnioskodawcom około 89,5 mln PLN, tj. około 22,1 mln EUR, co stanowi około 93% ogólnej kwoty skierowanej na działanie.
Najwięcej środków finansowych trafiło do producentów rolnych, którzy zrealizowali inwestycje w województwie: mazowieckim (21,2 mln PLN), wielkopolskim (19,0 mln PLN) oraz kujawsko-pomorskim (11,8 mln PLN).
Producenci rolni objęci wsparciem dokonywali najczęściej zakupu, m.in. ciągników rolniczych, agregatów uprawowych, opryskiwaczy polowych, siewników, ładowaczy czołowych, przyczep oraz silosów.
2. Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
Na działanie “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przeznaczone było 10,7 mln EUR.
Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne, ARR wypłaciła 19 wnioskodawcom około 38,0 mln PLN, tj. około 9,2 mln EUR, co stanowi około 86% ogólnej kwoty skierowanej na działanie.
Najwięcej środków finansowych trafiło do przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje w województwach: lubelskim (14,9 mln PLN), wielkopolskim (7,9 mln PLN) oraz dolnośląskim (7,1 mln PLN). Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc zrealizowali inwestycje obejmujące m.in. zakup linii do produkcji pelletu i brykietu, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przetwarzania i magazynowania produktów rolnych na cele energetyczne (15 inwestycji) oraz budowę biogazowni (4 inwestycje).

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności