Agencja będzie przeciwdziałać korupcji

W Agencji Rynku Rolnego trwają prace związane z wdrożeniem systemu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom korupcyjnym. Działania te są ukierunkowane na wdrożenie efektywnych rozwiązań eliminujących lub, w znacznym stopniu, ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych w obszarze działania Agencji.

W dniu 30 grudnia 2008 r. Pan Władysław Łukasik, Prezes Agencji Rynku Rolnego, zatwierdził i przekazał komórkom organizacyjnym do realizacji Strategię Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, wyznaczającą cele przewidziane na 2009 rok.
Prawidłowe i przejrzyste realizowanie zadań, zapewnienie warunków umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy, dążenie do spełnienia wymagań klientów i zwiększenia ich zaufania do ARR – to tylko, niektóre wytyczne do zrealizowania w ramach ww.Strategii.

opr. MS/Wrp.pl