13 tysięcy kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał już 97 proc. kwoty zaplanowanej na dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Zgodnie z przyjętym budżetem na lata 2010-2011 do wypłaty przeznaczono 85,7 mln zł.

Do połowy grudnia ubiegłego roku NFOŚiGW przekazał dotacje do 12 931 instalacji kolektorów słonecznych na łączną kwotę 83 mln zł. Do siedmiu banków, współpracujących z funduszem w ramach programu 45-proc. dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, beneficjenci złożyli łącznie 16 073 wniosków.

Jak wynika z danych zebranych przez NFOŚiGW, Polacy korzystający z programu dopłat najczęściej kupują po trzy kolektory na budynek, a średnia zamawiana powierzchnia kolektorów to 6,38 m2. Na zestaw kolektorowy średnia przyznawana dotacja to ponad 6,4 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych 49,9 tys. zł), , przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,3 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 110,8 tys. zł).

Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 roku. Na wypłaty dotacji do umów kredytowych zawieranych w latach 2010-2014 zarezerwowano łącznie 300 mln zł. Na lata 2010-2011 zaplanowano do wypłaty kwotę 85,7 mln zł, pozostałe 214,3 mln zł będzie wypłacone w latach 2012-2015.
Źródło: wnp.pl