100 tysięcy mniej producentów mleka

Według najnowszych danych opartych o informacje Komisji Europejskiej, opublikowanych przez niemieckich analityków z ZMB, w ubiegłym roku liczba aktywnych producentów mleka zmniejszyła się o ok. 100 tys. (11%).

W całej Unii (EU-27), podczas sezonu 2008/2009 zarejestrowanych było 930 tys. Producentów mleka, obecnie jest ich o 11% mniej (830 tys. rolników produkujących mleko). Stanowi to kontynuację długotrwałego procesu zmian w sektorze mlecznym Unii Europejskiej.
Do 2007 roku obserwowany był wzrost ilości producentów mleka. Dwa rozszerzenia UE w 2004 i w 2007 roku spowodowały, że liczba posiadaczy mlecznych kwot produkcyjnych w UE wzrosła ponad dwukrotnie, z ok. 500 tys. w 2004 roku do ponad miliona w sezonie 2007/2008. Natomiast w sezonie 2008/2009 łączna ilość producentów mleka w UE spadła do poziomu poniżej jednego miliona. W krajach dawnej piętnastki (UE-15) w ciągu ostatnich dwóch lat liczba producentów spadła o 10%, w 10 nowoprzyjętych państwach redukcja z togo samego przedziału czasowego wynosiła ok. 20%. W tym samym czasie w Bułgarii i Rumunii z sektora mlecznego wycofało się ponad 30% producentów.
Rozbieżności w ilości producentów mleka w różnych regionach UE wpływają na kształtowanie wskaźnika średniej wielkość kwoty w przeliczeniu na jednego producenta, która względem średniej dla całej Unii jest ok. 4 razy wyższa dla 10 nowoprzyjętych państw członkowskich i o całe 30 razy wyższa w Rumunii i Bułgarii.