10 dni na zgłoszenie szkody

Rolnicy muszą niezwłocznie zgłaszać szkody spowodowane w gospodarstwach przez działanie siły wyższej, np. wymarznięcia czy gradobicia, przypomina ARiMR.

Rolnik ma 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR, że w jego gospodarstwie wystąpiły szkody, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, wsparcia obszarowego, jak również wsparcia ONW. W ciągu 10 dni roboczych rolnicy powinni też zgłaszać, że nie mogą wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Do zgłoszenia należy przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat – np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biur powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.
Szczegóły na http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-musza-niezwlocznie-zglaszac-do-arimr-szkody-spowodowane-w-gospodarstwach-przez-dzialani.html