Złote Jabłka za innowacje i umiejętność współpracy

3 lutego 2012 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku. Już po raz osiemnasty świętowano uroczysty finał Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku. Po raz osiemnasty kolejna grupa najlepszych polskich rolników, farmerów oraz przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego odebrała statuetki “Złotego Jabłka” i została obdarzona zaszczytnym tytułem Farmera Roku 2011.”

Kapitule Konkursu przyświeca idea promowania nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych oraz poszanowanie dla środowiska.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• tytuł Rolnik – Farmer Roku i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych,
• statuetkę Złote Jabłko”,
• pamiątkowe grawertony,
• nagrody rzeczowe,
• prawo członkostwa w Stowarzyszeniu “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”.
Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku” – zyskują prawo zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.

Niezmiennie od lat wyłaniani są najlepsi gospodarze w poszczególnych kategoriach, jak i agroprzedsiębiorcy reprezentujący najlepsze zakłady branży rolno-spożywczej. Cieszę się, że doceniani są ludzie przedsiębiorczy, z inicjatywą, rolnicy i przetwórcy, którzy wprowadzają nowoczesne rozwiązania i przyczyniają się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. To dzięki takim właśnie osobom możemy pochwalić się nowoczesnymi gospodarstwami rolnymi i zakładami przetwórczymi. To Państwo, dzisiejsi Laureaci, jesteście ludźmi aktywnymi, to przede wszystkim do takich jak Wy powinny być kierowane środki, gdyż są one dobrze wykorzystywane i wpływają na podniesienie konkurencyjności rolnictwa europejskiego – powiedział Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W imieniu społeczności akademickiej gratulacje wszystkim uczestnikom i laureatom Konkursu złożył dr hab. inż. Antoni Bukaluk, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dodając, że: – Współczesne rolnictwo, jak nigdy dotąd, wymaga innowacyjnych rozwiązań i coraz ściślejszej współpracy ze środowiskami naukowymi, uzbrojonymi w nowoczesną infrastrukturę badawczą. Realizowane w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy projekty badawcze są coraz lepiej dostosowane do istniejących potrzeb codziennej praktyki rolniczej. Jednocześnie nasi rolnicy, farmerzy, hodowcy oraz producenci rolni, są coraz bardziej przekonani o potrzebie wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach, farmach lub firmach. Istnieje w nich ugruntowana świadomość iż jest to najprostsza droga do wzrostu produkcji, efektywnego wytwarzania żywności i zwiększonego dochodu.

Laureaci XVIII edycji Konkursu i zdobywcy tytułu “Rolnik Farmer Roku”:

I. Kategoria: gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Małgorzata i Ireneusz Markiewicz z Huty Wałowskiej w woj. łódzkim
Pan Markiewicz przejął po rodzicach gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę owiec. Obecnie wraz z żoną kontynuuje tradycję rodzinną. W gospodarstwie utrzymuje się średnio 135 owiec zarodowych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Corocznie około 25 jagniąt pozostawia się do remontu stada, natomiast pozostałe tryczki i jarki sprzedawane są do dalszej hodowli w Polsce i za granicą. Ze względu na niską bonitację gleb w gospodarstwie, blisko połowa z 42 ha obsiana jest trawami pastewnymi (6 ha) i trawami na nasiona (16 ha). Uprawia się również zboża (16 ha) i rzepak (5 ha).
Państwo Markiewiczowie od 1996 roku zajmują się skupem, praniem i uszlachetnianiem wełny owczej. Wykorzystując środki z funduszy Unii Europejskiej wybudowano do tego celu specjalną halę i wyposażono w odpowiednie maszyny i urządzenia.
Współpraca z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu, Instytutem Zootechniki w Balicach i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pozwala na poszerzania posiadanej wiedzy merytorycznej. W gospodarstwie realizowane są praktyki zawodowe dla uczniów szkół rolniczych.
Na uwagę zasługuje dbałość o ład, porządek i estetykę gospodarstwa. Gospodarze angażują się w działalność na rzecz rozwoju kultury i integracji społeczności wiejskiej. W gospodarstwie prowadzona jest biblioteka i kawiarenka internetowa dla mieszkańców wsi, organizowane są też różne imprezy okolicznościowe.

II. Kategoria: gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Bożena i Jan Pilipiukowie z Żeszczynki, woj. lubelskie
Laureaci prowadzą gospodarstwo o powierzchni 85 ha. Gospodarstwo jest ciągle modernizowane i unowocześniane. Blisko 10 lat temu wybudowano jedną z pierwszych w regionie oborę wolnostanowiskową wyposażoną w halę udojową. Stado podstawowe liczy obecnie 137 krów o średniej wydajności 7500 kg mleka. Mleczność stada znacznie się poprawiła dzięki zainstalowaniu robota do podgarniania paszy na stole paszowym, który stymuluje ruch krów i wpływa na wzrost pobrania suchej masy. Dwie stacje paszowe umożliwiają indywidualne żywienie krów w zależności od wydajności i ich kondycji.
Państwo Pilipiukowie jako pierwsi w województwie lubelskim zainstalowali w oborze dwa roboty udojowe Lely Astronaut A4. W zarządzaniu stadem pomagają programy komputerowe oraz system monitoringu, umożliwiający całodobową obserwację krów bez konieczności przebywania w oborze.
Produkcja roślinna podporządkowana jest potrzebom żywienia krów, uprawia się głównie kukurydzę na ziarno i kiszonkę, a także mieszanki zbożowe. Do uprawy, siewu, pielęgnacji i zbioru stosuje się nowoczesne, wydajne maszyny.
W gospodarstwie organizowane są praktyki dla studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu. Państwo Pilipiukowie pogłębiają wiedzę, biorąc udział a szkoleniach i konferencjach m.in. w Kanadzie i Niemczech. Zadbali też, by ich przyszli następcy byli dobrze przygotowani do prowadzenia gospodarstwa: córka ukończyła zootechnikę na UP w Lublinie a syn jest studentem tejże uczelni. Wszyscy znajdują czas na działalność społeczną ukierunkowaną na rozwój lokalnej społeczności.

III. Kategoria: gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha – Michał Matuszczyk z Modliszewic, woj. świętokrzyskie
Pan Michał Matuszczyk należy do czwartego pokolenia w rodzinie, kontynuującego prowadzenie produkcji rolnej. W gospodarstwie o powierzchni 224 ha dominuje produkcja zwierzęca: hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Użytki zielone o powierzchni 29 ha wykorzystuje się do produkcji pasz objętościowych – siana i sianokiszonki. Na 60 ha gruntów ornych uprawiana jest kukurydza – 30 ha na ziarno i 30 ha na kiszonkę w rękawach foliowych. Uprawia się również zboża paszowe, mieszanki zbożowo-strączkowe oraz rzepak.
Stado podstawowe krów mlecznych liczy 110 szt. o średniej wydajności przekraczającej 9500 kg mleka w laktacji. Krowy w oborze uwięziowej żywione są systemem TMR z zastosowaniem wozu paszowego poruszającego się po szynie podwieszonej pod stropem. Poza mlekiem sprzedawane są opasane buhajki. Hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w nowoczesnym budynku bezściełowym. W żywieniu stosowana jest metoda “na mokro”, przy pełnej mechanizacji zadawania pasz. Budynki inwentarskie posiadają automatyczną wentylację, wyposażoną w czujniki i komputerowe sterowanie.
Pan Matuszczyk za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła i produkcji mleka był wielokrotnie nagradzany. Jest Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego.
W gospodarstwie odbywają praktyki studenci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki Śląskiej. Na uwagę zasługuje fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych.

IV. Kategoria: gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Aniela i Henryk Sondej, Lipki Wielkie, woj. lubuskie
Państwo Sondej skutecznie łączą prowadzenie gospodarstwa rolnego z przetwórstwem warzyw. W 128-ha gospodarstwie położonym w regionie Puszczy Noteckiej uprawiane są ziemniaki (12 ha), marchew (16,5 ha), seler (2,5 ha) pietruszka (7 ha), kapusta biała (13 ha), cebula (3 ha), kapusta pekińska (3 ha), por (0,5 ha), kapusta czerwona (0,5 ha) oraz ogórki. Warzywa uprawiane są wyłącznie na glebach o niskiej zawartości pierwiastków nieprzyjaznych, powyżej norm wymaganych w Unii Europejskiej. Uprawę cechuje stosowanie niskich dawek nawozów mineralnych i środków chemicznych oraz stosowanie nawozów naturalnych.
Przetwórstwo warzyw to kwaszenie ogórków i kapusty oraz obieranie, rozdrabnianie i konfekcjonowanie warzyw. Przetwarzane są surowce pochodzące z własnego gospodarstwa. Kwaszenie kapusty i ogórków według tradycyjnych receptur oraz niestosowanie konserwantów chemicznych ma bezpośredni wpływ na walory smakowe, doceniane przez licznych konsumentów i jurorów wielu konkursów. Kapusta kwaszona została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą Kapusta Kwaszona Nadnotecka. O jakości ogórków świadczy wygrana w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, Najlepszy Polski Regionalny Produkt Żywnościowy PERŁA 2008 oraz nagroda przyznana przez konsumentów “Najlepsze w Polsce 2008”. Firma otrzymała też tytuł “Polskiego Producenta Żywności”. Kapustę i ogórki można odnaleźć na targach Grüne Woche w Berlinie.
Państwo Sondej skutecznie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej UE, pozyskując środki na modernizację gospodarstwa oraz różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej. W gospodarstwie zauważa się dużą dbałość o ochronę środowiska: ogrzewanie paliwem odnawialnym i energią słoneczną, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

V. Kategoria: ogrodnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo – Maciej Karczewski, Lutynia, woj. dolnośląskie
Maciej Karczewski nie jest pierwszym sadownikiem w rodzinie – ponad 20 lat uprawą jabłoni zajmuje się ojciec pana Macieja. Praktyka i wiedza wyniesione z domu rodzinnego zostały pogłębione w trakcie studiów w Polsce, Anglii i Minnesocie (USA). W “Maciejowym Sadzie” o powierzchni 11,14 ha uprawiane są jabłonie odmian: Gala, Jonagold (Rubinstar, Bourekamp, Jonica, Decosta, Supra), Szampion, Golden Delicious, Idared, Mutsu, Szara Reneta, Elstar, Delbarestivale, Early Geneva, Gloster, Fuji, Breburn, Pink Lady. Rejon Dolnego Śląska o specyficznym, łagodnym w skali kraju mikroklimacie umożliwia uprawę odmian ciepłolubnych. Zebrane owoce przechowywane są w chłodniach z kontrolowaną atmosferą. Sortownia umożliwia przygotowanie towaru wedle życzeń klienta. Część owoców przetwarzana jest w gospodarstwie – są z nich tłoczone soki metodą “na zimno”, bez dodatku wody, cukru i konserwantów. Wyciskanie soku ze świeżych owoców zapewnia zachowanie naturalnych witamin i składników mineralnych, a odpowiedni dobór odmian – wyjątkowy smak. Poza czystymi sokami jabłkowymi produkowane są soki z dodatkiem mięty, ćwikły i selera. Stosowany do pakowania system BAG-in-BOX zapewnia szczelne i długotrwałe przechowywanie soku bez kontaktu z powietrzem, również po otwarciu.
Soki pana Macieja promowały Dolny Śląsk w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Brukseli, obecne były także na polskim stoisku w Berlinie podczas targów Grüne Woche.
“Maciejowy Sad” posiada certyfikat Integrowanej Produkcji. We współpracy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w gospodarstwie badane są warunki upraw nowych odmian jabłoni.

VI. Kategoria: przedsiębiorstwa rolnicze – Andrzej i Romuald Wiśniewscy ze Sławkowa w woj. kujawsko-pomorskim
Panowie Andrzej i Romuald Wiśniewscy – ojciec i syn – gospodarują na 513 ha, położonych na terenie historycznej Ziemi Chełmińskiej. Pola położone są wokół centrum gospodarstwa, w którym zwraca uwagę odnowiony dzięki staraniu właścicieli pałac i park. Gospodarstwo zostało w 1994 roku wydzierżawione przez obecnych właścicieli. Było to typowe gospodarstwo wielokierunkowe, w którym produkcja roślinna połączona była z hodowlą owiec i bydła. Obecnie gospodarstwo jest w całości wykupione i nastawione wyłącznie na produkcję roślinną. Ponad 200 ha zajmuje pszenica ozima, 100 ha rzepak, 100 ha buraki cukrowe, 75 ha ziemniaki jadalne, 13 ha buraki ćwikłowe. Dominują gleby III i IV klasy. Ziemniaki jadalne i buraki ćwikłowe zostały wprowadzone w ostatnich latach w miejsce uprawianej wcześniej cebuli. Są cennym urozmaiceniem płodozmianu przy dużym areale zbóż i rzepaku. Ziemniaki przechowywane są w wyposażonej w system chłodzenia przechowalni o powierzchni 200 m2.
Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w konieczny sprzęt i urządzenia do uprawy gleby oraz pielęgnacji i zbioru roślin, m.in. w kombajn do zbioru zbóż, ziemniaków i buraków.
Panowie Wiśniewscy są założycielami i członkami grupy producentów warzyw. We współpracy z firmami z branży rolniczej prowadzą poletka doświadczalne, organizują szkolenia i pokazy, są organizatorami Dni Buraka Cukrowego. W gospodarstwie odbywają praktyki zawodowe studenci uczelni rolniczych.
Na rozwój gospodarstwa i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej skutecznie wykorzystywane są narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej – fundusze UE.
Cechą wyróżniającą gospodarstwo jest wzorowy ład i porządek.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”. Partnerem Konkursu jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy od lat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich.

Głównym sponsorem XVIII edycji Konkursu była firma Bayer CropScience.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Materiały źródłowe: Stowarzyszenie “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”