Ziemniaczany raport – plony spadają

Wstępne szacunki zbiorów ziemniaków w Polsce w 2009 r. wynoszą 9,2 mln ton i są o 12% mniejsze od zbiorów uzyskanych w 2008 r. i o 37% niższe od średnich zbiorów z lat 2001-2005, jak podaje raport IERiGŻ. Powierzchnia uprawy w Polsce w br. to prawie 489 tys. ha, czyli o 11% mniej niż w roku ubiegłym.

Plony oszacowano na poziomie 189 dt/ha, co stanowi nieznaczną obniżkę w porównaniu do roku ubiegłego (191 dt/ha). Korzystne, z punktu widzenia plonowania ziemniaków warunki wilgotnościowe, sprzyjały jednocześnie rozwojowi zarazy ziemniaka, która w bieżącym roku wystąpiła prawie na całym obszarze kraju. Skutkiem są straty na wielu plantacjach, zwłaszcza tam, gdzie ochrona nie była skuteczna. Dotknęło to nie tylko małych plantacji. Były również rejony, gdzie obfite i intensywne opady spowodowały takie podtopienia pól, że nie można było wykonać zabiegów ochronnych. Zaraza ziemniaka wpłynęła też na pogorszenie jakości bulw. Ziemniaki będą się źle przechowywać, część bulw gnije, rolnicy chcą więc jak najszybciej sprzedać płody. W konsekwencji w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego sezonu ceny ziemniaków były średnio o ok. 20% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, informują analitycy.

W krajach UE powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększyła się o 1-2% w bieżącym roku. Jednocześnie (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii) wzrosły plony ziemniaków. W konsekwencji w sezonie 2009/10 zbiory ziemniaków w tzw. grupie krajów UE-5 (Holandia, Francja, Belgia Niemcy, Wielka Brytania) są o kilka procent, a w Belgii nawet kilkanaście procent wyższe w porównaniu z sezonem 2008/09, wynika z raportu.