Zbiory zbóż i rzepaku we Francji

Zbiory rzepaku we Francji w bieżącym roku szacuje się na 4,78 mln ton, co jest ilością o 2,3% większą niż rok wcześniej. Areał uprawy rzepaku zmniejszył się o 8%. Plony wyniosły 3,23 tony z 1 ha, czyli wzrosły o 12% (w 2007 r. – 2,9 t z 1 ha).


<br<Zbiory jęczmienia ozimego wyniosły 8,3 mln ton (wzrost o 21%). Areał jego uprawy zwiększył się o 4% (osiągnął 1,23 mln ha), a plony wzrosły o 17% osiągając 6,71 tony z 1 ha. W porównaniu ze średnią pięcioletnią zbiory tego zboża wzrosły o 19%. Areał uprawy jęczmienia ogółem (ozimego i jarego) wzrósł o 3%. Wycofanie obowiązku odłogowania gleby spowodowało wzrost powierzchni uprawy zbóż do 9,4 mln ha (o 4%). Powierzchnia uprawy pszenicy zwykłej wyniosła 5 mln ha (wzrost o 5%), pszenicy twardej – wzrosła o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 5% w porównaniu ze średnią pięcioletnią. Areał uprawy pszenżyta w porównaniu z 2007 r. wzrósł o 2%, a owsa spadł o 3%.
Powierzchnia uprawy kukurydzy wyniosła 1,56 mln ha (wzrost o 5,8% w porównaniu z 2007 r. i o 2% w porównaniu ze średnią pięcioletnią). Areał uprawy sorgo wyniósł 47 tys. ha – nastąpił spadek o 6% w porównaniu z 2007 r. i o 11% w porównaniu ze średnia pięcioletnią.

(Agra Europe 2008, nr 2315, s. M/3)
W.M.
foto: Wrp.pl