Zaproszenie: Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej – seminarium w Barzkowicach

W dniach od 9 do 10 listopada 2010 roku Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje seminarium wyjazdowe dla gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego pn. Rozwój alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej jako źródło dochodu”. Seminarium połączone będzie z wyjazdem do gospodarstw rolnych znajdujących się w miejscowościach Warnino, Grabowo, Policko oraz Komorowo.”

Celem seminarium wyjazdowego jest zaprezentowanie gospodarstw ekologicznych, które w swojej działalności nastawione są na chów kur zielononóżek, danieli i bydła mięsnego czystorasowego. Ponadto uczestnicy seminarium będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z obiektami inwentarskimi, różnymi rasami zwierząt i sposobem ich żywienia, z wymogami higieniczno-weterynaryjnymi oraz dowiedzą się o opłacalności stosowania alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej. Seminarium adresowane jest do rolników, członków grup producentów rolnych, doradców rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. Jednocześnie seminarium będzie aktywizować podmioty zaangażowane lub potencjalnie mogące zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich, czego efektem będzie zintegrowanie społeczności wiejskiej Pomorza Zachodniego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy na organizację seminarium z budżetu Województwa kwotę 11.502,80 zł.