Zakłady produkcyjne PKM DUDA z certyfikatami BRC

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. otrzymał na kolejny rok certyfikat BRC, potwierdzający spełnianie najwyższych wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności, nakładanych przez Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności. Certyfikat został przyznany z ratingiem A, najwyższym stopniem w swej skali. Certyfikaty dotyczą Oddziału w Grąbkowie, zajmującego się skupem i ubojem żywca wieprzowego oraz Oddziału w Hucie, produkującego mięso wołowe.

Przedłużenie ważności certyfikatu poprzedziło przeprowadzenie audytów przez firmę certyfikującą TÜV Rheinland Cert GmbH. Certyfikat dla Oddziału w Grąbkowie obejmuje ubój, rozbiór, odkastnianie, magazynowanie półtusz oraz produkcję i pakowanie mięsa mielonego, natomiast dla Oddziału w Hucie odnosi się do prowadzenia uboju bydła, produkcji ćwierci wołowych oraz podrobów wołowych.

W praktyce posiadanie przez zakład certyfikatu jest gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności, pozwala zrezygnować z przeprowadzania własnych audytów oraz otwiera furtki do rozmów handlowych z klientami na całym świecie.

Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety – stworzony pierwotnie na potrzeby członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Detalistów (British Retail Consortium) – jest obecnie jednym z najbardziej znanych i prestiżowych certyfikatów zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Mogą go uzyskać jedynie firmy spełniające bardzo restrykcyjne wymogi standardu, weryfikowane okresowo przez audytorów wyspecjalizowanych firm certyfikacyjnych.
Źródło: PKM DUDA