Zagrożona bioróżnorodność chowu zwierząt

Z inspiracji FAO przeprowadzono badania nad bioróżnorodnością zwierząt gospodarskich. Stwierdzono, że globalizacja ma na nią bardzo zły wpływ i wyginięciem zagrożonych jest 20% obecnie istniejących ras zwierząt. Badania przeprowadzono w 169 krajach.


W bazie danych FAO zarejestrowano 7600 ras, z których 190 wyginęło w ciągu ostatnich 15 lat, a 1500 jest zagrożonych wyginięciem. W ciągu ostatnich pięciu lat wyginęło 60 ras bydła, kóz, świń, koni i drobiu. Nowoczesne rolnictwo doprowadziło do dużej specjalizacji zwierząt gospodarskich. Czternaście spośród ponad trzydziestu udomowionych gatunków ssaków i ptaków dostarcza 90% żywności pochodzenia zwierzęcego. Prym wiodą pod tym względem: bydło, owce, kozy, świnie i kury. Mniej wydajne rasy są eliminowane i ich zasoby genetyczne giną. Ostateczne wyniki badań zostaną opublikowane we wrześniu przed międzynarodową konferencją dotyczącą zasobów genetycznych zwierząt, która ma się odbyć w Szwajcarii.


(Feedstuffs 2007, vol. 79, nr 2, s. 14)
Wanda Mierzecka