Z myślą o potrzebach inwestycyjnych rolników

Mając na względzie wielkie potrzeby rolników w zakresie modernizacji gospodarstw, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych z PROW 2007-13 na realizację złożonych przez rolników do ARiMR wniosków na inwestycje w ramach Sektorowego Program Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. N”

– Docelowo byłaby to ta sama grupa beneficjentów, którzy planowali wykorzystując środki unijne realizować swoje inwestycje w bieżącym roku w ramach PROW 2007-13. Pragnę jednocześnie wskazać, że podobna sytuacja miała już miejsce przy realizacji programu SAPARD. Wówczas również została złożona większa niż możliwości finansowe programu przedakcesyjnego liczba wniosków, na realizację których przesunięto środki z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – mówi Wiktor Szmulewicz , prezes KRIR.

Rzecznik Prasowy KRIR
Wojciech Petera