Wzrost opłacalności produkcji mleczarskiej w Holandii

Zyski osiągane z produkcji mleczarskiej w Holandii w 2007/08 roku finansowym zwiększyły się o 7,18 euro i osiągnęły 31,33 euro na 100 kg mleka. Zwiększył się gównie dochód ze sprzedaży mleka.


W porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł on o 9,15 euro i wyniósł 38,85 euro na 100 kg mleka. Inne źródła dochodu z produkcji mleczarskiej pozostały niemal niezmienione. Cena sprzedaży krów wzrosła o 7 euro osiągnęła 465 euro. Natomiast cena cieląt spadła o 29 euro i wyniosła 139 euro za sztukę.

(Agra Europe 2008, nr 2316, s. N/4)
W.M.