Wyznaczanie obszarów cennych przyrodniczo

W dniu 23 sierpnia 2010r. w gmachu MRiRW, z inicjatywy ministra Marka Sawickiego, odbyło się seminarium na temat: Metodologia wyznaczania obszarów cennych przyrodniczo (HNV) w Polsce.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji rolniczych, Izb Rolniczych, Centrum Narodowego Młodych Rolników a także administracji i nauki. W czasie seminarium pracownicy konsorcjum naukowego, utworzonego dla potrzeb tego projektu na bazie instytutów: Instytutu Geodezji i Kartografii, IUNG, IMUZ, IERiGŻ, Centrum Informacji o Środowisku, przedstawili propozycje wyznaczania obszarów cennych przyrodniczo w Polsce zgodnie z kryteriami wskazanymi przez Komisję Europejską .
Koncepcja wyznaczania obszarów przyrodniczo cennych (HNV) obejmuje takie parametry jak obecność półnaturalnej szaty roślinnej, mozaikowatość oraz niską intensywność produkcji rolniczej.
W czasie dyskusji zwracano uwagę na fakt, że wyznaczenie obszarów cennych przyrodniczo w Polsce powinno uwzględniać harmonię pomiędzy środowiskiem, a możliwością rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Autorzy raportu przedstawili elastyczne, wariantowe podejście w celu zakwalifikowania terenów do grupy obszarów cennych przyrodniczo ( HNV).
Uczestnicy seminarium byli zgodni, co do kwestii, że działania rolnictwa służące utrzymaniu zasobów naturalnych i ochronie środowiska powinny uzyskać dodatkowe wsparcie jako formę rekompensaty za dostarczanie dóbr publicznych oraz zachęty do systemów produkcji uwzględniających zrównoważony rozwój oraz możliwości konkurowania na globalnych rynkach. Utrzymanie obszarów o cennych walorach przyrodniczych służy również rozwojowi turystyki oraz jest atrakcyjnym miejscem wyboru osiedlania dla ludności miejskiej.
Prace koncepcyjne w zakresie wyznaczania obszarów cennych przyrodniczo będą nadal prowadzone zarówno w Polsce jaki i w Unii Europejskiej.
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności