Wypłaty dla producentów mleka!

20 mln euro pomocy dla polskich producentów mleka Agencja Rynku Rolnego wypłaci wterminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Zakończony został proces weryfikacji wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej dla producentów mleka. 91689 uprawnionych producentów otrzyma wsparcie.
Suma kilogramów mleka, do których udzielone będzie wsparcie, wynosi 5414,2 mln kg.

Wysokość wsparcia przysługującego na 1 kg określona została na poziomie 0,015 PLN (przy zastosowanym kursie wymiany walut EBC z dnia 30 listopada 2009 r., w którym 1 euro wynosiło 4,1441).

ARR