Wnioski na zalesianie

Od 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zacznie przyjmować wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las.

Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych, jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.
Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha. Pomoc ta może obejmować wsparcie na zalesianie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową.
Wsparcie na zalesienie jest wypłacane w pierwszym roku licząc pod dnia zalesienia i stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność, która ma pokryć koszty poniesione na posadzenie lasu i ewentualne ogrodzenie uprawy leśnej. Wysokość pomocy wynosi od 1700 zł/ha (w przypadku zalesienia gruntów innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha. Dodatkowe pieniądze można otrzymać za wykonanie, zaleconego przez Nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową (2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia).
Premia pielęgnacyjna jest wypłacana corocznie przez 5 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia i ma pokryć koszty prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Wysokość tej premii wynosi 970 zł/ha lub 1360 zł/ha i zależy od ukształtowania terenu oraz od kosztów prac pielęgnacyjnych i ochronnych określonych w planie zalesienia. W przypadku rolników, którzy zdecydowali się posadzić las na gruntach innych niż rolne, wysokość premii pielęgnacyjnej waha się od 970 do 2050 zł/ha.
Dodatkowo można również otrzymać od 190 zł/ha do 700 zł/ha za zastosowanie, zaleconych przez Nadleśniczego, środków ochrony młodej uprawy leśnej przed zwierzyną.
Premia zalesieniowa jest wypłacana corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia i ma zrekompensować rolnikowi utracone dochody, które mógłby osiągnąć gdyby prowadził działalność rolniczą na gruntach zalesionych. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie co najmniej 25% dochodów z rolnictwa, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc.
Szczegóły na stronie ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności