Więcej pszenicy

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), w raporcie z końca sierpnia br., podwyższyła przewidywaną wysokość światowych zbiorów pszenicy w sezonie 2009/10 do 662 mln ton wobec 654 mln ton w poprzedniej prognozie. Korekta ta związana jest przede wszystkim z nadspodziewanie dobrym plonowaniem pszenicy odnotowanym w niektórych rejonach.

Dotyczy to przede wszystkim Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Chin. Ocena zbiorów pszenicy w UE została podwyższona do 138,5 mln ton wobec 134,2 mln ton w poprzedniej prognozie i 151,2 mln ton sezon wcześniej. Pomimo poprawy prognoz, nadal poziom produkcji pszenicy w bieżącym sezonie będzie niższy od rekordu odnotowanego sezon wcześniej, w wysokości 687 mln ton. Należy jednak pamiętać o wysokich zapasach pozostających z poprzedniego sezonu, które wraz z obfitą produkcją oznaczają nadwyżkę podaży. Zużycie tego gatunku w skali świata to 642 mln ton, tj. o 1 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie.

IGC podniosła również prognozę zbiorów kukurydzy na świecie – do 787 mln ton wobec 781 mln ton w lipcowym raporcie. Oznacza to zbiory tylko nieznacznie odbiegające od tych w poprzednim sezonie, w wysokości 789 mln ton. Ostatnia korekta prognoz związana jest przede wszystkim z poprawą perspektyw dla zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. IGC prognozuje jej produkcję w USA na 318 mln ton w porównaniu do 311 mln ton w poprzedniej prognozie i 307 mln ton sezon wcześniej. Wysoka korekta zbiorów w Stanach z nadwyżką zrekompensowała obniżenie prognoz dla Chin i Unii Europejskiej. Susza odnotowywana w niektórych rejonach upraw kukurydzy w Chinach wpłynęła na niewielkie pogorszenie prognoz – z wcześniejszych 161 mln ton do 160 mln ton.

Z kolei w UE spodziewany spadek przewidywanej produkcji wynika z negatywnych skutków suszy na uprawy we Włoszech. Prognoza zbiorów kukurydzy dla Unii została jednak tylko nieznacznie skorygowana w dół z 68,3 mln ton do 68 mln ton.