Wczoraj ARiMR przyjęła prawie 3,5 tysiąca wniosków na inwestycje

Poniedziałek był jedynym dniem, w którym rolnicy mogli złożyć wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach dodatkowego naboru wniosków z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Agencja ma do podziału 230 mln złotych. Rolnicy złożyli jednak wnioski na łączną kwotę 411 mln zł. N”

Zainteresowanie programem wśród rolników było ogromne. Do chwili zamknięcia siedzib oddziałów regionalnych ARiMR, rolnicy w całym kraju złożyli osobiście bądź przesłali pocztą kurierską dokładnie 3 492 wniosków. Suma oczekiwanego przez nich wsparcia wyrażonego we wnioskach przekroczyła 411 mln zł,. Wiadomo, więc, że nie wszyscy otrzymają wsparcie.

Pod wszystkimi oddziałami ARiMR w Polsce ustawiały się kolejki. Agencja przyjmowała wnioski do godziny 22. W większości przypadków do godz. 16.00 kolejki z przed biur agencji zniknęły.
– Dziękujemy rolnikom za racjonalne podejście do sprawy – mówi Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR. Nerwy, listy, społeczne oraz komitety kolejkowe były sztucznym tworzeniem zamieszania i niepotrzebną stratą czasu. Przypominamy, że wnioski można było nadesłać także listem poleconym lub przesyłką kurierską (liczy się data stempla dop. Red.).

Kolejność składana wniosków faktycznie nie miała dla pracowników Agencji znaczenia, ponieważ w dniu 26 kwietnia odbędzie się losowanie wniosków w celu nadania kolejności ich złożenia. Losowanie odbędzie się przy otwartej kurtynie” w centrali Agencji w Warszawie, przed specjalnie powołaną komisję w skład, której wejdą również przedstawiciele rolników. Losowanie nie przesądza o przydzieleniu pomocy. Radosław Iwański podkreśla jednak, że wnioski złożone poprawnie zwiększają szansę na dotację. Ci rolnicy, których wnioski będą miały braki będą wzywani do ich uzupełnienia. Szybka reakcja beneficjenta zwiększy szansę otrzymania dofinansowania.

Zainteresowanie programem wśród rolników było ogromne. Wydaje się, że przekroczyło oczekiwania. Jeszcze na tegorocznych targach Agrotech Kielce, które odbywały się w marcu wicepremier Lepper mówił, że z dodatkowej puli środków z SPO skorzysta ok. 2,5 tysiąca rolników (ok. 100 tysięcy zł pomocy dla każdego). Andrzej Lepper podkreślał, że celem ministerstwa jest obsłużenie jak największej ilości beneficjentów w ramach dodatkowej puli. Prawdopodobnie wygrywać będą wnioski, w których oczekiwane wsparcie nie będzie zbliżone do możliwie maksymalnego. Przypomnijmy, że w ramach tego działania pomoc nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych.
Do chwili zamknięcia siedzib oddziałów regionalnych ARiMR, rolnicy w całym kraju złożyli osobiście bądź przesłali pocztą kurierską jednak dokładnie 3 492 wniosków. Suma oczekiwanego przez nich wsparcia wyrażonego we wnioskach przekroczyła 411 mln zł (pula wynosi 230 mln zł). Wiadomo, więc już dziś, że wielu rolników odejdzie z kwitkiem.

MS

N”