W Polsce ubywa 105 pszczół na sekundę

Liczba pszczół w Polsce jest kilkanaście razy mniejsza niż nasze zadłużenie w złotówkach, a z każdą sekundą ubywa ich 105, alarmują eksperci. W centrum Warszawy, przy Rondzie Dmowskiego, uruchomiony został licznik pokazujący tempo wymierania pszczół w Polsce. Celem akcji Z Kujawskim pomagamy pszczołom” jest zwrócenie uwagi na problem masowo ginących pszczół, czytamy na portalu PAP – Nauka w Polsce. Akcję sponsoruje producent oleju rzepakowego “Kujawski” – pszczoły podnoszą plony rzepaku aż o 40 proc.”

Produkcja 1/3 żywności i 90 proc. owoców zależy od zapylania przez owady, przede wszystkim przez pszczołowate, do których zaliczają się pszczoły i trzmiele. Rośliny owadopylne stanowią na świecie ponad 50 proc. gatunków roślin, a w większości krajów Europy do 80 proc. Rola pszczół miodnych rośnie – stosowanie pestycydów prowadzi do likwidacji licznych gatunków dziko żyjących owadów – ich rolę muszą wypełnić pszczoły. Wyginięcie pszczół zapylających większość roślin uprawnych może przyczynić się do klęski głodu.
Inwazja roztocza Varroa destructor i chrząszcza ulowego (Aethina tumida), choroby wirusowe oraz zatrucia środkami ochrony roślin, stanowią ciągle poważne zagrożenie dla gospodarki pasiecznej. Jednak najnowszym i najgroźniejszym zagrożeniem jest CCD, czyli zespół masowego ginięcia rodzin pszczelich. Wciąż nie wiadomo, jaka jest jego przyczyna. Może chodzić o kombinację szkodliwych czynników, w tym chorób i zanieczyszczeń.
Obecnie największe straty obserwowane są w USA i Kanadzie, gdzie sięgają 30 proc. rodzin pszczelich rocznie. W Polsce nie jest aż tak źle – roczne średnie straty to 15 proc. Z 20 proc., rodzin pszczelich, które zginęły w Polsce w ostatnim roku około 1/3 to straty niewyjaśnione, czyli skutek CCD. Z ponad 1,1miliona rodzin, jakie mamy w kraju, jest to 66 tys., co oznacza, że co sekundę ginie 105 pszczół.
Na stronie internetowej akcji www.pomagamypszczołom.pl znajdują się praktyczne wskazówki, jak uczynić swoje otoczenie przyjaznym dla pszczół. Uczestnicy akcji mogą zakładać na stronie wirtualne ogrody i pielęgnować je. Na najlepszych ogrodników – przyjaciół pszczół czekają wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego. Eksperci z Białowieży, czerpiąc z bogatej tradycji bartnictwa Puszczy Białowieskiej (między innymi prac prof. Jana Jerzego Karpińskiego) oraz wciąż żywej tradycji bartników baszkirskich, odtworzą w ramach akcji 3 barcie dla ponad 100 tysięcy pszczół.