fbpx
Strona głównaPozostałeUbezpieczenia z dotacją państwa

Ubezpieczenia z dotacją państwa

Powtarzające się notorycznie anomalie pogodowe, sprawiły, że rolnicy ponoszą dotkliwe straty w produkcji, szczególnie zbóż i innych roślin uprawnych. Według meteorologów, pogoda na naszym kontynencie nie będzie nas w przyszłości rozpieszczać. Na szczęście, dzięki nowym przepisom, rolnik może ubezpieczyć swoje uprawy, płacąc tylko połowę składki. Resztę sfinansuje państwo. Oferty ubezpieczeń na takich warunkach są już dostępne na rynku. N

Ubezpieczenia w Polsce – trochę historii
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich to nie nowość dla polskich rolników. Funkcjonowały w naszym kraju do roku 1990. Wówczas PZU wypłacało rolnikom od 1 do 2 mln złych odszkodowań rocznie. Po zniesieniu obowiązku ubezpieczania upraw i zwierząt, ubezpieczonych pozostało zaledwie kilka procent areału upraw i kilka procent zwierząt. Tak jest do dnia dzisiejszego. Temat ubezpieczeń powrócił w 2005 roku. Pogarszające się z roku na rok warunki pogodowe, odsłoniły, bowiem, słabe mechanizmy pomocowe państwa w obliczu strat ponoszonych przez rolników, a także słabe zainteresowanie ubezpieczaniem swoich upraw przez producentów. Szczególnie dotkliwy dla rolników był rok 2006, kiedy nasz kraj, a także całą Europę zachodnią, nawiedziła dotkliwa susza. To wszystko sprawiło, że zaistniała konieczność radykalnych rozwiązań polegających na dotowaniu przez państwo składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Celem tych działań było stworzenie tanich polis ubezpieczeniowych i upowszechnienie ich wśród rolników. W lipcu 2007 roku uchwalono ustawę o dopłatach do ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich”. Ustawa wprowadzała powszechne, ale dobrowolne ubezpieczenia dotowane z budżetu krajowego. Mimo tego, że przepisy obowiązywały od 2005, sprzedaż ubezpieczeń rolnych rozpoczęła się dopiero rok późnij. A to za sprawą sprzeciwu Komisji Europejskiej. Bruksela nie notyfikowała polskiego programu dopłat do ubezpieczeń, ze względu na możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyk ognia o eksplozji. Te dwa ryzyka zostały skreślone z ustawy.
Na początku 2007 roku, Komisja Europejska decyduje się na radykalny krok. Wydaje dyrektywę regulującą kwestię ubezpieczeń rolnych. Od 2010 roku każdy rolnik w UE będzie musiał posiadać polisę ubezpieczeniową upraw i zwierząt gospodarskich. W innym razie nie może liczyć na pomoc państwa w odzyskaniu strat powstałych podczas anomalii pogodowych. W Polsce, po burzliwych debatach, w dniu 7 marca br. Sejm uchwalił nowelizacje ustawy z dnia 7 lipca 2005. W ten sposób ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich stały się powszechne i obowiązkowe, również w Polsce. Na rynku pojawiają się pierwsze oferty.

Pierwsze oferty polis z dotacją państwa już dostępne
Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy, od lipca 2008 roku wszyscy rolnicy będą zobowiązani do ubezpieczenia przynajmniej połowy swoich upraw od pięciu żywiołów. Każdy rolnik, który w wyniku klęski żywiołowej poniesie duże straty i będzie ubiegał się o pomoc publiczną, (czyli kredyty preferencyjne, pomoc socjalna, ulgi w podatku i składkach do KRUS), będzie musiał okazać zawartą umowę o ubezpieczeniu, co najmniej 50% swojego areału.
Dotowane ubezpieczenia, są dostępne tylko w tych towarzystwach ubezpieczeniowych, które podpisały z rządem stosowaną deklarację.
Co można ubezpieczyć i od jakich ryzyk?
Ubezpieczeniem z dopłatą państwa można objąć uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, turkawek, ziemniaków, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych. Polisa, będzie musiała obejmować ubezpieczenie tych upraw od przynajmniej pięciu żywiołów tj. powodzi, suszy, gradobicia, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Jeśli chodzi o zwierzęta to w ramach dotowanych ubezpieczeń można objać konie, bydło, owce, kozy drób i świnie.

Ile dopłaci Państwo?
Rolnik, który podpisze umowę ubezpieczeniową, będzie miał gwarantowaną dopłatę państwa do składek polisy. W przypadku ubezpieczenia upraw dotacja wynosi 60% składki. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich państwo dopłaci 50%.

Ubezpieczenia w UE
Mechanizmy opierające się na powszechnych ubezpieczeniach opartych na wsparciu z budżetów krajowych, będą obowiązywać we wszystkich krajach UE od roku 2010. Oczywiście każdy z tych krajów stworzy własny system prawny, szczegółowo regulujący tą kwestię. Dotychczas tylko w Grecji rolnicy byli zobowiązani do ubezpieczenia swoich upraw. Składka wynosi 3% obrotów gospodarstwa, a rolnik może liczyć na pokrycie 70% powstałej na skutek klęsk żywiołowych szkody. W większości krajów UE ubezpieczenia były powszechne, ale dobrowolne.

M. Simiński, wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.