fbpx
Strona głównaWiadomościIdentyfikacja i rejestracja zwierząt – nowe rozporządzenie MRiRW

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – nowe rozporządzenie MRiRW

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 4 ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).

Obowiązek prowadzenia komputerowych baz danych, w których gromadzone są dane dotyczące posiadaczy zwierząt gospodarskich, gospodarstw utrzymujących te zwierzęta, jak również zwierząt z gatunków bydło, owce, kozy i świnie, został nałożony na państwa członkowskie przepisami Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie wskazuje na dodatkowe informacje, które będą gromadzone w rejestrze zwierząt gospodarskich, takie jak: numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, w którym zwierzę przebywało, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, w którym zwierzę przebywało, Weterynaryjny  Numeru Identyfikacyjny (WNT) oraz data wydania decyzji nadającej ten numer, informacja o dzierżawie i numer dzierżawionej rzeźni, kategoria ubojowa.

Jak podkreśla resort rolnictwa, zaproponowany w projektowanym rozporządzeniu zakres gromadzonych danych, w tym danych dotyczących posiadaczy zwierząt gospodarskich, jest zasadny z uwagi na potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt gospodarskich, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Źródło: MRiRW

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]