Święto Chleba w Będzinie

Jak się wypieka prawdziwy chleb? Jakich metod używają piekarze i jak wyglądało to dawniej? Tajniki wyrobu chleba będzie można zgłębić podczas II Święta Chleba – Wypieki naszego regionu”, które odbędzie się w Będzinie (zachodniopomorskie) w sobotę 15 września o godzinie 10 00.”

Głównym celem wydarzenia jest promocja produktów wypiekanych w regionie Pomorza Zachodniego tradycyjnymi metodami, poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnego wypieku pieczywa oraz promocja ekologicznej i certyfikowanej żywności. Impreza odbędzie się na będzińskim boisku sportowym. Wśród zaproszonych gości znalazł się Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski.
Święto Chleba będzie wydarzeniem w ramach obchodów Dożynek Powiatu Koszalińskiego. Podczas imprezy swoje unikalne wyroby regionalne w drewnianych domkach zaprezentują liczni drobni wytwórcy. Zostaną również przeprowadzone konkursy: Dobry zdrowy chleb” oraz “Najciekawszy wypiek regionalny”. Wydarzenie urozmaici wystawa fotograficzna pn. “Od ziarenka do bochenka”.
Organizatorem “III Święta Chleba – Wypieki naszego regionu” jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, a wydarzenie to uzyskało kwotę 6 509, 56 zł dofinansowania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2011-2012, Działanie 3.1 “Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat” – Poddziałanie 1 “Wsparcie imprez regionalnych i lokalnych promujących rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie”.