Środki ochrony roślin – będzie szybciej i łatwiej z rejestracją?

Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do wykonywania ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin. Miejmy nadzieję, że jest to pierwszy krok w kierunku usprawnienia, a przede wszystkim skrócenia, procedur rejestracji nowych produktów. Pierwszy, bo jak zapowiada ministerstwo rolnictwa, kolejne spotkanie zostanie zorganizowane z przedstawicielami producentów pestycydów.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Ochrony Środowiska, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członkowie Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin i pracownicy Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Debata dotyczyła możliwości usprawnienia procedur określających proces rozpatrywania wniosków o dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu oraz zasad współpracy ministerstwa rolnictwa z instytucjami zaangażowanymi w ten proces, również w świetle przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w tej sprawie.

Według zapewnień Mariana Zalewskiego, podsekretarza stanu: resort rolnictwa przyspiesza procedurę dopuszczania nowych środków ochrony roślin do obrotu, co pozytywnie wpłynie nie tylko na zwiększenie asortymentu, ale przede wszystkim na zwiększenie konkurencji na tym rynku środków ochrony roślin.”

W 2008 r. wydanych zostało 107 nowych zezwoleń dopuszczających środki ochrony roślin do obrotu, tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2007. W pierwszym kwartale br. wydano 39 zezwoleń dopuszczających środki ochrony roślin do obrotu oraz 130 decyzji.

E.G./WRP