Spotkanie z przedstawicielami związków rolniczych

Minister resortu Marek Sawicki spotkał się 4 sierpnia z przedstawicielami Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność”, którym przewodniczył przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski, a następnie z przedstawicielami Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa “Samoobrona”, którym przewodniczył przewodniczący Związku Andrzej Lepper.”

Podczas obu spotkań omawiano aktualną sytuację na rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku zbóż oraz owoców i warzyw.
Jednak głównym tematem rozmów były straty w gospodarstwach rolnych spowodowane tegorocznymi powodziami. Minister Marek Sawicki powiedział, że ze wstępnych szacunków wynika, że straty wystąpiły w 123.735 gospodarstwach rolnych na powierzchni 779.254 ha. Minister przedstawił związkowcom działania podjęte w celu złagodzenia skutków powodzi.
Na przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych przeznaczyliśmy 100 mln euro. Środki te zostaną przesunięte z działania dotyczącego korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. 11 czerwca 2010 r. Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie przyjęcia takich zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Osobiście bardzo mi zależy, aby decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie zapadła do końca wakacji. Chciałbym, aby nabór wniosków w ramach nowego działania mógł rozpocząć się już w październiku br.” – podkreślał podczas obu spotkań minister M. Sawicki.
Źródło: MRiRW