Rozmowy przedstawicieli sadowników i przetwórców jabłek

Dnia 18 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z inicjatywy Ministra Marka Sawickiego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli producentów oraz przetwórców jabłek. Producenci reprezentowani byli przez Związek Sadowników RP, Związek Sadowników Polskich, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, natomiast ze strony przetwórców obecni byli przedstawiciele Krajowej Unii Producentów Soków. Celem spotkania było osiągnięcie kompromisu w sprawie minimalnego poziomu cen, jakie miałyby być stosowane w handlu jabłkami kierowanymi do przemysłu. N

Obie strony zaprezentowały swoje oczekiwania odnośnie takiego poziomu cen. Przedstawiciele producentów przedstawili stanowisko, że ceny jabłek przemysłowych (loco zakład przetwórczy) nie mogą być niższe niż 30-35 gr/kg. Takie ceny, zdaniem producentów, są zbliżone do kosztów produkcji ponoszonych przez sadowników. Jako dodatkowe uzasadnienie dla takiej propozycji, przedstawiciele producentów przytoczyli wyższe ceny, jakich spodziewają się w bieżącym sezonie producenci na rynku niemieckim (0,10 -0,12 euro/kg) oraz węgierskim (ok. 0,13 euro/kg).

Przedstawiciele przetwórców nie uważają za zasadne, aby począwszy od l września br. ceny skupu jabłek przemysłowych oferowane przez zakłady przetwórcze kształtowały się poniżej 23 gr/kg (loco zakład przetwórczy).

Jednocześnie obie strony wyraziły wolę, aby w przyszłości dostawy jabłek do zakładów przetwórczych były realizowane na podstawie wieloletnich umów kontraktacyjnych. W tym celu w najbliższym czasie powołany zostanie zespół składający się z przedstawicieli producentów i przetwórców, a także przedstawicieli nauki, którego zadaniem byłoby opracowanie wzoru takiej umowy. Koniecznym elementem takiej umowy byłaby cena zakontraktowanego surowca, weryfikowana z uwzględnieniem kosztów produkcji, wysokości podaży krajowej oraz sytuacji na rynku międzynarodowym.

źródło: ministerstwo rolnictwa
foto: Wrp.pl