Rosnący eksport wołowiny z Brazylii

Od stycznia do kwietnia bieżącego roku eksport brazylijskiej wołowiny osiągnął 455,056 tys. ton, czyli był o 50% większy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.


Największym odbiorcą tego mięsa jest Rosja – na jej rynek trafia 35% brazylijskiej wołowiny. Następnym pod względem wielkości odbiorcą tego mięsa jest Unia Europejska (UE 27), której udział w eksporcie brazylijskiej wołowiny wynosi 15%. Znacznie zwiększył się eksport do Egiptu. Natomiast ograniczeniu uległ eksport do Bułgarii i Rumunii, które rozszerzyły handel z krajami Unii Europejskiej.

(Agra Europe 2007, nr 2260, s. M/6)
W.M.

N