Puławy czekają na Kongres

Już tylko 8 dni dzieli nas od I Kongresu Nauk Rolniczych w Puławach. 14 i 15 maja ponad 500 uczestników z całego świata debatować będzie nad newralgicznymi dla rolnictwa problemami i szukać rozwiązań, by nauka w jeszcze większym stopniu i zakresie wspomagała tę, jakże ważną, dziedzinę gospodarki.

Dwa dni naukowych debat, wystąpień i dwóch sesji plenerowych oraz pięciu sesji panelowych, poświęcone będą m.in. omawianiu kierunków rozwoju nauk rolniczych i ich wpływu na polską politykę rolną, oraz ekonomicznym i prawnym aspektom prowadzenia działalności naukowej w dziedzinach obejmujących zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywności, rozwój biotechnologii i ochronę bioróżnorodności oraz rolę nauki w budowaniu innowacyjnego sektora rolno-spożywczego.

Jako dodatkowe atrakcje, organizatorzy przewidzieli wystawę eksponatów z Muzeum narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz wystawę starych księgozbiorów z zasobów Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Obrady Kongresu przewidziano w kilku różnych miejscach na terenie całych Puław, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia specjalnego namiotu na terenie osady pałacowej Instytutu. Organizatorzy Kongresu to Ministerstwo Rolnictwa iRozwoju Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska jest jednym z Partnerów Medialnych Kongresu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo wchodząc w baner Kongresu umieszczony po prawej stronie lub pod adresem www.kongres.cdr.gov.pl

Ewa Grabowska/WRP