Publiczne wysłuchanie – czyli “genetycznie zmodyfikowany” happening

Wczoraj w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Niestety po raz kolejny dyskusja na temat GMO przybrała formę demonstracji sił przez organizacje zielone”. Wysłuchanie publiczne, które miało na celu przeprowadzenie publicznej debaty na temat nowych przepisów w zakresie GMO przybrało formę przedstawienia, pełnego demagogii i krzyków płynących z sali.”

Należy jednoznacznie stwierdzić, że dyskusja w Parlamencie nie dotyczyła projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, była natomiast demonstracją sił i poglądów przeciwników zielonej biotechnologii. Zamówione na cel tej debaty za publiczne pieniądze ekspertyzy, nie dotyczyły projektu ustawy, przedstawiały natomiast prezentowane już wcześniej przy wielu okazjach osobiste poglądy pewnej nielicznej grupy ekspertów, reprezentujących zupełnie niezwiązane z uprawą roślin, hodowlą czy genetyką dziedzin nauki, a wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zamawiających. – wspólnie twierdzą przedstawiciele grupy organizacji rolniczych, przemysłu rolno-spożywczego i paszowego.
Zadziwiający jest fakt, że nikt nie weryfikuje takich działań i nie chce słuchać głosów rolników i producentów, którzy chcą mieć dostęp do technologii, która jest powszechnie stosowana w świecie.

Jednocześnie zadziwia nas zażarta demonstracja sił przeciwników, przede wszystkim organizacji Greenpeace, biorąc pod uwagę niedawne doniesienia ze świata. Greenpeace po raz drugi w przeciągu ośmiu lat wycofał swój sprzeciw wobec rozwojowi Złotego Ryżu – czyli odmiany ryży genetycznie zmodyfikowanego. Kumi Naidoo z Durbanu, nowo wybrany dyrektor wykonawczy Greenpeace International, w wywiadzie dla niemieckiego magazynu Der Spiegel, na pytanie dotyczące Złotego Ryżu odpowiedział: Z uwagi na rozwój takich odmian roślin jak Złoty Ryż, Greenpeace musi rozważyć swoje stanowisko wobec GMO. Musimy być pewni, że nie zlekceważymy ważnego postępu technologicznego.” Jest to drugie z kolei pozytywne oświadczenie Greenpeace na temat odmian GMO, podkreśla profesor Webster, dyrektor generalni AfricaBio. Zwrócił on uwagę, że w lutym 2001 r. podczas konferencji BioVision w Lionie we Francji, Benedict Haerlin, inżynier genetyki, koordynator Greenpeace, również wycofał się z negatywnego stanowiska wobec upraw GM. Przyznał, że Greenpeace nie przeciwstawi się próbnym uprawom Złotego Ryżu rozwijanym w celu zwalczania ślepoty w krajach Trzeciego Świata (Daily Telegraph, Londyn, 10 lutego 2001).

Stowarzyszenie “Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Pasz, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Izba Zbożowo – Paszowa, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Federacja Gospodarki Żywnościowej RP wystosowały wspólne stanowisko do przewodniczących obu Komisji Sejmowych, wyrażające niezadowolenie wobec promowania takiego typu debaty na temat GMO.

W imieniu forum organizacji
Adam Koryzna
Stowarzyszenie “Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”