Pszczoły miodne obiektem badań

Komisja Europejska przeznaczyła prawie 3,3 mln euro na badania naukowe dotyczące przyczyn śmiertelności pszczół miodnych. Projekty zostaną przeprowadzone w 17 państwach członkowskich UE w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Badania będą współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektów jest zebranie wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących masowego ginięcia rojów pszczelich w UE.
Do współfinansowania zakwalifikowane zostały projekty z następujących państw: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Maksymalna kwota wkładu unijnego dla Polski wyniesie 254 108 euro. Największe dofinansowanie otrzymały Francja i Włochy (ponad 500 tys. euro).
Źródło: FAMMU/FAPA