fbpx
Strona głównaPozostałePrzekazanie części gospodarstwa nie spowoduje konieczności zwrotu płatności ONW

Przekazanie części gospodarstwa nie spowoduje konieczności zwrotu płatności ONW

Producent rolny, który przekaże część gospodarstwa wraz ze zobowiązaniami kontynuowania działalności rolniczej, nie będzie musiał zwracać płatności z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Zerwanie umowy dzierżawy nie z winy dzierżawcy będzie traktowane jako siła wyższa i nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu takiej dopłaty.

Zmiany takie wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami, producent rolny korzystający ze wsparcia ONW nie mógł przez pięć lat od otrzymania płatności zmniejszyć powierzchni objętej takimi dopłatami bez konieczności zwrotu płatności. Po zmianie przepisów rolnicy, którzy przekażą część gospodarstwa wraz ze zobowiązaniem ONW, nie będą musieli zwracać środków pobranych z tytułu takiego wsparcia w poprzednich latach. Nie będą musieli również zwracać dopłaty w sytuacji, gdy zostanie z nimi zerwana umowa dzierżawy bez ich winy.

Oznacza to, że nie każde zmniejszenie deklarowanej powierzchni będzie obciążone zwrotem płatności ONW. Dotychczasowy brak tego zapisu uniemożliwiał rolnikom przeniesienie posiadania części działek rolnych bez konieczności zwrotu płatności ONW. Powodował także, że rolnicy byli zobowiązani zwrócić płatność ONW nawet w sytuacji rozwiązania umowy dzierżawy bez ich winy.

Jeżeli jednak producent rolny przekaże gospodarstwo bez jednoczesnego przekazania zobowiązań z tytułu ONW, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej lub umowa dzierżawy zostanie zerwana z jego winy, będzie zobowiązany do zwrotu wcześniej otrzymanych płatności ONW. W przypadku, gdy przejmujący gospodarstwo objęte zobowiązaniem ONW zaniecha prowadzenia działalności rolniczej, będzie musiał zwrócić dopłatę, którą otrzymał zdający gospodarstwo.

Osoby, które przy ubieganiu się o przyznawaną przez ARiMR rentę strukturalną przekażą działki rolne i zostawią do 0,5 ha powierzchni objętej zobowiązaniem ONW, będą zwracać płatność tylko za pozostawioną sobie powierzchnię objętą zobowiązaniem.

Zmienione przepisy obejmą sprawy wszczęte i niezakończone (tzn. bez ostatecznej decyzji administracyjnej) z kampanii 2005 r. oraz nowo składane wnioski.

Zmianie ulega również termin informowania ARiMR o przekazaniu posiadania gospodarstwa objętego zobowiązaniem ONW. Dotychczas wynosił on 35 dni – po zmianie będzie wynosił 14 dni, czyli tyle ile dla płatności bezpośrednich.


Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.