PRONAR laureatem “Dnia Przedsiębiorczości 2010”

PRONAR został laureatem VII edycji projektu Dzień Przedsiębiorczości” 2010. PRONAR został uznany za “Najaktywniejszą firmę” na Podlasiu – wyróżniony w ten sposób za udział w realizacji projektu przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. Gala Przedsiębiorczości wręczania statuetek i dyplomów odbyła się 2 lutego 2011 w Pałacu Prezydenckim. Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W VII edycji programu wzięło udział 45 tys. uczniów, 19 tys. instytucji i firm oraz 45 tys. wolontariuszy.”

Trzy nagrody zostały przyznane podlaskim instytucjom, także Zespołowi Szkół im. St. Reymonta z Bielska Podlaskiego oraz Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z każdego województwa wyłoniona została przynajmniej jedna szkoła. Członkowie Komitetu brali pod uwagę liczbę uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz zaangażowanie procentowe szkoły.

Dużą uwagę zwracano także na ilość firm i instytucji, z którymi szkoła nawiązała współpracę i tym samym na stosunek liczby uczniów do ilości tychże firm. W przypadku, gdy różnice w osiągnięciach kilku szkół z jednego województwa były niewielkie, Komitet nagradzał dwie lub nawet trzy szkoły.
Dzień Przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację m.in. tego programu, jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającą obecnie w 120 krajach.

Najbliższy “Dzień przedsiębiorczości” odbędzie 31 marca 2011 r.

Gratulujemy!