Pożyczki dla rolników w Profi Credit

Profi Credit, firma udzielająca pożyczek gotówkowych, 1 października wprowadziła produkt dedykowany rolnikom. Jest to kolejny, po uruchomieniu w marcu 2012 produktów skierowanych do przedsiębiorców, etap dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.

1 października Profi Credit rozwinął wachlarz dostępnych produktów o pożyczkę przeznaczoną dla rolników. Kwota kredytu wynosić może od 1 do 5 tys. zł. a okres spłaty trwa 12 miesięcy. Aby móc skorzystać z tej pożyczki, należy być rolnikiem nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacać składki w KRUS-ie i płacić podatek rolny. Dokumenty niezbędne do przyznania kredytu to dowód osobisty, potwierdzenie uiszczenia opłaty KRUS za ostatni kwartał bądź zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek. Ponadto, każdy klient korzystający z tego produktu musi przedstawić oświadczenie o dochodach oraz potwierdzenie rachunku bankowego. Wniosek o pożyczkę można złożyć w biurach sprzedaży lub za pomocą formularza on-line na stronie www.proficredit.pl
Wprowadzenie oferty dla rolników to odpowiedź na zapotrzebowanie bardzo licznej grupy społecznej na dostęp do szybkiej gotówki. Jest to sektor zaniedbany przez banki, dlatego też uznaliśmy go za bardzo atrakcyjną niszę – mówi Jarosław Chęciński, Dyrektor Wykonawczy Profi Credit Poland. – Po wprowadzeniu pożyczek skierowanych do przedsiębiorców jest to kolejny etap rozwoju naszej firmy. Podjęte w tym roku działania przyniosły nadspodziewanie dobre rezultaty, dlatego też liczymy, że oferta dla rolników również osiągnie podobny sukces – kończy Chęciński.
Więcej informacji na temat aktualnej oferty Profi Credit znajduje się na stronie .
Źródło: CORE PR