Pozostało już tylko 5% do wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności cukrowe za 2007 r. dla ponad 57 tys. rolników. Na konta bankowe tych plantatorów przelane zostało około 442 mln zł. Do wypłaty pozostało około 5% limitu wydatków dla płatności cukrowych przewidzianych na 2007 rok.

ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 7,3 mld zł w ramach płatności obszarowych za 2007 r. Pieniądze zostały przekazane na rachunki bankowe ponad 1,39 mln rolników, czyli ponad 97% ubiegających się o takie płatności w 2007 r – poinformowało biuro prasowe.

ARiMR pozostało jeszcze do rozpatrzenia i zrealizowania około 40 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2007 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Agencja powinna zakończyć wypłacanie tych dopłat do 30 czerwca 2008 r.

MS, Wrp.pl